Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana práv státních zaměstnanců a zaměstnanců Ministerstva vnitra

Funkce ombudsmana Ministerstva vnitra je zřízena  k ochraně práv a oprávněných zájmů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovněprávním vztahu v Ministerstvu vnitra a v podřízených služebních úřadech.

Ochrana práv a oprávněných zájmů státních zaměstnanců a zaměstnanců je zajišťována ombudsmanem Ministerstva vnitra a dalšími státními zaměstnanci zařazenými k výkonu státní služby nebo zaměstnanci vykonávajícími práci v oddělení právního zabezpečení a služebního řízení kanceláře státního tajemníka, kteří jsou pověřeni plněním dílčích úkolů náležejících do působnosti ombudsmana Ministerstva vnitra.

Uvedená činnost spočívá v přijímání a nestranném prošetřování podnětů státních zaměstnanců a zaměstnanců týkajících se:

 • porušování základních a dalších práv státních zaměstnanců a zaměstnanců nebo nečinnosti jejich představených nebo vedoucích zaměstnanců při účinném prosazování těchto práv,

 • jednání, které je v rozporu s právními předpisy a interními akty řízení včetně služebních předpisů,

 • postupů neodpovídajících principům rovného zacházení a zákazu diskriminace.
   

Podnět musí obsahovat:

 • vylíčení podstatných okolností věci, včetně sdělení, zda věc byla předložena také jinému orgánu, popřípadě s jakým výsledkem,

 • označení organizačního útvaru, jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo jiné údaje o totožnosti státního zaměstnance nebo zaměstnance, který podal podnět.
   

Podnět lze podat těmito způsoby:

 • ústně v kanceláři ombudsmana Ministerstva vnitra na adrese Na Pankráci 1623/74, 140 00 Praha 4,

 • v písemné podobě vložit do schránky, která je označena "Ombudsman Ministerstva vnitra" a je umístěna v prostorách vstupní haly u recepce areálu Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7,

 • v písemné podobě zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, P.O. BOX 155, 140 21 Praha 4, s tím, že obálka obsahující podnět bude označena slovem "OMBUDSMAN",

 • v písemné podobě zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu ombudsman@mvcr.cz.

  

vytisknout  e-mailem