Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ocenění pro nejlepší projekty prevence kriminality za rok 2013

V pondělí 17. března 2014 byly v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné za účasti předních odborníků v oblasti prevence kriminality oceněny nejlepší preventivní projekty v rámci národního kola Evropské ceny prevence kriminality ECPA i nejlepší projekt v rámci soutěže krajů, měst a obcí.  

 

Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je soutěž, která oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a umožňuje sdílení a výměnu praktických zkušeností na poli prevence kriminality v rámci EU. V letošním roce byla ústředním tématem soutěžních projektů „Prevence domácího násilí – mezigenerační konflikty“.
 
Vítězem národního kola soutěže ECPA se v tomto roce stal projekt s názvem „Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně. Projekt je již od svého zahájení v roce 2006 zaměřený na primární prevenci související s různými aspekty problematiky domácího násilí. Vedle vytvoření intervenčního centra pro oběti domácího násilí v Jihomoravském kraji patří mezi další výstupy projektu například školení odborných pracovníků, vytváření osvětových programů a preventivních spotů k problematice domácího násilí, besedy s veřejností nebo vytvoření elektronické mapy pomoci osobám ohroženým domácím násilím.
 
Na druhém místě se umístil projekt nominovaný KŘP Moravskoslezského kraje „Místo činu? Domov!!“ zaměřený vedle prevence a vzdělávání v oblasti domácího násilí též na pomoc osobám ohroženým i po realizaci vykázání či na svědky těchto typů trestných činů. Třetí místo pak obsadil projekt KŘP Praha nazvaný „Stop kriminalitě“, jehož cílem bylo informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti na seniorech prostřednictvím rozhlasových spotů.
 
Vzhledem k zájmu krajů, měst a obcí vyhlašuje odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra od roku 2011 soutěž o „Nejlepší preventivní projekt roku krajů, měst a obcí“. Pro rok 2013 bylo vyhlášeno téma„Komplexní přístup k prevenci kriminality se zaměřením na ohrožené skupiny obyvatel“, jako vítězný byl zvolen projekt s názvem Služby v komunitě realizovaný obecně prospěšnou společností Proxima Sociale.
 
Prevence kriminality je dlouhodobě jednou z priorit nejen Ministerstva vnitra, ale i většiny českých měst a obcí, což zájem o preventivní projekty ze strany českých předkladatelů jenom potvrzuje.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 
 

vytisknout  e-mailem