Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecně závazné vyhlášky obcí o výherních automatech

JUDr. Jiří Rajchl 

Shrnutí:

Článek pojednává o aktuální problematice právní regulace výherních hracích přístrojů v obecně závazných vyhláškách obcí. Po stručném přehledu hlavních rysů zákonné úpravy výherních hracích přístrojů dochází k postupnému analy¬zování všech zákonných zmocnění pro vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v této oblasti. Vychází najevo, že tato zmocnění nejsou vždy řádně využívána. Některé obecně závazné vyhlášky mohou být ve vztahu k účelu zmocnění kontra-produktivní, jiné v rozporu s formou právního předpisu nežádoucím způsobem zasahují do práv individuálně určených adresátů veřejné správy. Článek upozor¬ňuje na nesprávný výklad zákona ze strany správních orgánů a současnou šířící se praxi. Rovněž poukazuje na starší i recentní soudní judikaturu.

Les arrętés municipaux concernant les appareils automatiques de jeu

Résumé:

L´article s´occupe de la problématique actuelle de la réglementation des appa¬reils automatiques de jeu dans les arrętés municipaux. Aprčs une courte revue des traits principaux de la législation concernant l´exploitation des appareils auto-matiques de jeu, l´auteur analyse successivement toutes les délégations légales autorisant aux communes d´adopter des arrętés municipaux dans ce domaine. Il en déduit que ces autorisations ne sont pas toujours proprement utilisées. Certains arrętés peuvent ętre contraproductifs quant ŕ la porsuite de l´objectif déclaré, d´autres en contradiction avec la forme de l´acte juridique atteignent les droits des destinataires individuels de l´administration publique. L´article s´intéresse ensuite ŕ l´interprétation incorrecte de la loi réalisée par des organes administratifs et ŕ la pratique actuelle. Il commente aussi la jurisprudence y afférente.

vytisknout  e-mailem