Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Překvalifikování žádosti

English English

Zásadně platí, že s žádostí disponuje žadatel. Tzn., že podle § 45 odst. 4  může žadatel zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět, přičemž toto právo nelze uplatnit v době od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení. Tyto úkony jsou zcela v dispozici žadatele. Pokud např. žadatel vezme žádost zpět, MV ČR řízení o žádosti zastaví dle § 66 odst. 1 písm. a) .
 
Změna obsahu žádosti či její případné rozšíření jsou také v dispozici žadatele. Tyto úkony však žadatel může provést pouze v době do vydání rozhodnutí a je k tomu již zapotřebí povolení MV ČR, které takovou žádost posoudí ve smyslu § 41 odst. 8 . MV ČR tedy nemůže jednostranně provést změnu obsahu žádosti, resp. její překvalifikování, bez vědomí žadatele, stejně jako žadatel nemůže změnit obsah žádosti bez svolení MV ČR.
 
Pokud MV ČR v průběhu řízení zjistí, že žadatel sice nesplňuje podmínky pro vyhovění žádosti v rozsahu, v jakém byla podána, ale že zjevně splňuje podmínky jiného ustanovení, může s žadatelem projednat možnost změny obsahu žádosti a na základě souhlasu žadatele rozhodne o žádosti se změněným obsahem.

vytisknout  e-mailem