Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nový portál pro zlepšování služeb eGovernmentu v EU

Evropská komise spustila nový online portál eGovernment4EU, který má sloužit jako platforma pro sběr nápadů na nová opatření v rámci Akčního plánu pro eGovernment 2016-2020. Zároveň má jít o místo, kde otevřeně probíhá spolupráce a diskuze o tom, jak zlepšit služby veřejné správy v EU. 

  1. Online platforma eGovernment4EU
  2. Akční plán pro eGovernment na období 2016-2020

Online platforma eGovernment4EU

Platforma je určena pro občany, firmy a veřejnou správu, aby zde vyjádřili své potřeby nebo potřeby svých organizací. V novém Akčním plánu pro eGovernment bylo zatím definováno 20 opatření, ale během jeho trvání do roku 2020 by jich mohlo být začleněno mnohem více. Platforma umožňuje navrhovat nová opatření, sdílet nápady a přispívat k úsilí modernizovat veřejnou správu na všech úrovních (místní, regionální, národní i evropské).

Jak to funguje?

V závislosti na potřebách, které budou prezentovány na nové platformě, a na opatřeních, které s nimi souvisí, bude řídící výbor Akčního plánu pro eGovernment hodnotit a rozhodovat, jestli nová opatření budou zařazeny do Akčního plánu nebo nikoliv.

Nová opatření mohou být navrhována jednotlivci nebo skupinami zainteresovaných v konkrétní oblasti, kteří se také mohou rozhodnout vytvořit formálnější pracovní skupinu pro vytvoření konkrétních návrhů opatření.

Řídícímu výboru předsedá Evropská komise a je složen z úředníků Komise a zástupců členských států odpovědných za vnitrostátní strategie v oblasti elektronizace veřejné správy, kteří dostali mandát ve své zemi opravňující je rozhodovat o implementaci opatření. Navrhovaná opatření budou diskutována v řídícím výboru v pravidelných intervalech.

Navrhovatelé budou prostřednictvím platformy eGovernment4EU  informováni, zda jejich opatření budou realizována.

Jakmile bude projekt zahájen a začne jeho implementace, budou informace o tomto vývoji a výsledky dostupné na portálu eGovernment4EU .

Více informací a portál: https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu

 


Odbor eGovernmentu 18. října 2016

vytisknout  e-mailem