Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná konzultace k Informačnímu systému datových schránek

Shrnutí výsledků veřejné konzultace dalšího fungování informačního systému datových schránek (ISDS) 

Veřejná konzultace k Informačnímu systému datových schránek

Shrnutí výsledků veřejné konzultace dalšího fungování informačního systému datových schránek (ISDS)

Veřejná konzultace se uskutečnila dne 19. 8. 2020 od 9:30 v budově Ministerstva vnitra.

Pozvánky na veřejnou konzultaci byly zaslány relevantním orgánům a organizacím, které reprezentují subjekty se zájmem na fungováním ISDS. Pozvánka byla zaslána následujícím organizacím:

 • Hospodářská komora ČR
 • Agrární komora ČR
 • Česká advokátní komora
 • Notářská komora ČR
 • Asociace insolvenčních správců
 • Komora daňových poradců ČR
 • Členové Rady vlády pro informační společnost
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Asociace krajů ČR
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • ICT unie
 • Asociace insolvenčních správců z. s.
 • Komora auditorů ČR
 • Komora soudních znalců ČR
 • Komora soudních tlumočníků ČR
 • Česká komora architektů
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Hospodářská komora ČR

Pozvánka byla též zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra a účast na konzultaci byla pro veřejnost volná a bezplatná.
 

Shrnutí výsledků veřejné konzultace
Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty představili shrnutí dosavadních zkušeností získaných z provozování ISDS v období 2009-2020. ISDS byl úspěšně zaveden a fungoval jedenáct let bez významných selhání. Systém dosahuje téměř 100% úspěšnosti při doručování. Dohromady bylo doručeno téměř 800 milionů datových zpráv.

Dále byl prezentován plán provozování a dalšího rozvoje ISDS v letech 2023-2028. Účastníci veřejné konzultace byli následně vyzváni, aby vyjádřili své názory ve vztahu k fungování a návrhům dalšího rozvoje ISDS.

Veřejnost vyjádřila obecnou spokojenost s fungováním ISDS a jeho dalším pokračováním

 • ISDS umožňuje snadné a levné doručování doporučené pošty,
 • Zprávy je možné kontrolovat a přijímat v zahraničí,
 • ISDS šetří čas nutný k vyzvednutí a odeslání pošty na poštovní pobočce
 • ISDS automaticky poskytuje potvrzení doručení, a
 • Komunikace skrze ISDS je vysoce zabezpečena
   

Veřejnost navrhovala následující vylepšení systému:

 • V současnosti jsou možnost odesílání zpráv do velikosti 50MB do vybraných DS OVM. Bylo by možné umožnit přeposílání datových zpráv z ISDS do soukromých mailových schránek? Bylo by možné poskytnout umožnit větší velikost datových zpráv k odesílání?
  • Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty vysvětlili, že přeposílání Stávající limit 50 MB (platný pro doručování do nově zřízených aditivních schránek) považujeme za technologicky nepřekročitelný. Větší dokumenty bude nutné ukládat do garantované úschovny a v datové zprávě posílat pouze odkaz na uložený dokument. Aktuálně probíhají předběžné analýzy možných řešení.
 • Odesílání hromadných datových zpráv přes Portál veřejné správy?
  • Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty vysvětlili, že se jedná o samostatnou aplikaci, která není součástí Informačního systému datových schránek. Požadavek na rozeslání se zadává cestou formuláře na PVS, viz https://portal.gov.cz/formulare/zverejneni-zverejnovane-informace-covid-19. Zřejmě bude vhodné, aby MV ještě zveřejnilo metodický návod, jak tuto aplikaci používat.
 • Přivítali by dlouhodobé uchovávání datových zpráv pro datové schránky na žádost (FO a PFO)
  • Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty, sdělili, že toto bude jedním z požadavků v rámci nové smlouvy o provozu ISDS.
 • Možnost automatického vydání datové schránky FO při předání eOP a rovněž automatické aktivace elektronické identity u NIA?
  • Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty, sdělili, že na základě poslanecké iniciativy se plánuje automatické zřízení datové schránky fyzické osoby každému držiteli eID prostředku po jeho prvním použití cestou Národního bodu pro identifikaci a autorizaci.
 • ISDS by byl účinným nástrojem též pro soukromoprávní právní vztahy (např. výpověď smlouvy může být velmi efektivně doručena přes ISDS); v současnosti však není možné doručit soukromou datovou zprávu nikomu, kdo si předtím aktivně nenastavil možnost příjmu takových soukromých zpráv. Neměl by ISDS být překonfigurován tak, aby umožňoval odesílání a přijímání soukromých zpráv již v základním nastavení?
  • Představitelé Ministerstva vnitra a České pošty vysvětlili, že v současnosti převládá pohled, že elektronické komunikace by soukromým subjektům neměly být vnucovány. Cílem systému je, aby jej lidé používali dobrovolně.
 • Je zamýšleno, že se ISDS stane důvěryhodným doručovacím systémem v souladu s nařízením eIDAS? Kdy je to plánováno?
  • Zástupci Ministerstva vnitra a České pošty uvedli, že o notifikaci ISDS jako důvěryhodné služby aktuálně není zatím uvažováno.
 • Bude se nově zřizovat profesní datová schránka pro rozhodce?
  • Zástupci Ministerstva vnitra a České pošty uvedli, že nemají informace od příslušného gestora problematiky
 • V případě odbourání frontendu ISDS, zda bude možnost nastavení datové schránky přes portál občana?
  • Zástupci Ministerstva vnitra a České pošty uvedli, že Portál občana by samozřejmě musel obsahovat všechny konfigurační nastavení.

Bylo diskutováno též fungování ISDS

 • Bylo diskutováno, jak se výsledky konzultace promítnou v dalším rozvoji ISDS. Ministerstvo vnitra a Česká pošta aktuálně diskutují a připravují nový model provozování ISDS 2023+, po skončení platnosti stávajících smluv zůstává správcem ISDS nadále Ministerstvo vnitra a provozovatelem Česká pošta, s.p., jak vyplývá z platné legislativy. Výsledky konzultace budou zohledněny v zadání ISDS 20231.

vytisknout  e-mailem