Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Novela zákona o odpadech: pro lepší třídění a recyklaci

Konzultace 

konz_2.jpgkonz_2.jpg

Ministr životního prostředí Martin Bursík charakterizoval hlavní přínos velké novely zákona o odpadech tak, že občanům výrazně usnadní třídění odpadu a také ekonomicky zvýhodní recyklaci před spalováním a především skládkováním.

Obce musí nejpozději do začátku roku 2010 umožnit občanům třídit základní druhotné suroviny: papír, plasty, sklo, nápojové kartony a biologicky rozložitelný odpad (1). MŽP připravuje novelu zákona o obalech, která rozšíří recyklační povinnosti obalového průmyslu, jenž bude muset obcím více přispívat na třídění.

Zejména v třídění bioodpadu existují obrovské rezervy. V České republice je nyní 137 fungujících kompostáren, ale pouze devět bioplynových stanic. Podle Plánu odpadového hospodářství ČR by mělo na skládkách v roce 2010 skončit pouze 112 kg rozložitelného odpadu na obyvatele. Ve skutečnosti putovalo v roce 2006 na skládky 142,5 kg na obyvatele. Na skládkách skončí bezmála polovina biologicky rozložitelného komunálního odpadu, i když je možné tento odpad dobře využít.

Výrobci baterií a akumulátorů musí zajistit pro občany možnost zpětného odběru těchto výrobků v každém obchodě, kde se prodávají. Občané za odevzdání baterií a akumulátorů nebudou nic platit. Výrobci mají také podle předkládané novely povinnost zajistit, aby nejpozději do 26. září 2010 bylo znovu využito 75 % hmotnosti všech na trh uvedených niklkadmiových baterií a akumulátorů a 65 % hmotnosti všech olověných baterií a akumulátorů. U ostatních typů baterií je povinnost zajistit recyklaci alespoň padesáti procent z nich.

Novela zvyšuje transparentnost systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení a kontrolovatelnost provozovatelů těchto systémů. Zvýší také počet míst, kde je možné vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat. Všichni prodejci jsou podle návrhu povinní bezplatně odebrat přístroje výměnou „kus za kus“ při nákupu nového zboží. Prodejny větší než 200 m2 musí navíc od zákazníka odebrat starý přístroj do 5 kg hmotnosti bez ohledu na to, zda si zákazník kupuje nový či nikoli. Internetoví prodejci jsou povinni bezplatně zajistit zpětný odběr starého přístroje při dodávce nového.

Novela zlepší dostupnost míst, kde je možné odevzdat vozidlo s ukončenou životností (autovrak) k jeho ekologické likvidaci. Každý výrobce bude muset zajistit efektivní síť míst po celé české republice, kde je možné se autovraku legálně zbavit. To znamená alespoň jedno takové místo ve správním obvodu každé obce s rozšířenou působností. Výrobci musí zajistit, že se 85 % materiálu a dílů z vyřazených aut znovu využije (2). Náklady na tuto sběrnou síť i na ekologickou likvidaci vozů ponese výrobce. Novela také zefektivňuje informační systém nakládání s autovraky, propojený s registrem silničních vozidel.

Úplný text je v časopise Veřejná správa č. 8/2008.

 

Text: Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí Ministerstva životního prostředí

 

Poznámky:

  1. Povinnost zajistit místo k odkládání bioodpadu se bude zpočátku týkat jen těch částí obcí, kde převládá zástavba rodinných domků. Na ostatní části obcí a měst se tato povinnost bude rozšiřovat postupně tak, aby obce měly šanci se na tuto povinnost připravit a zajistit využití sebraného odpadu.
  2. Od roku 2015 budou muset výrobci zajistit opětovné využití 95 % hmotnosti všech vybraných autovraků své značky.

vytisknout  e-mailem