Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Novela zákona o obecní policii

Reakce Ministerstva vnitra na článek "Kvůli úsporám u policie mají získat více pravomocí strážníci" zveřejněný dne 3. 4. 2012 na www.novinky.cz 

Ministerstvo vnitra považuje v reakci na článek "Kvůli úsporám u policie mají získat více pravomocí strážníci" (www.novinky.cz, 3. 4. 2012) za nutné uvést následující:
 
 
Dotčená novela zákona o obecní policii je připravována dlouhodobě. Vychází mimo jiné z analýzy zpracované na přelomu let 2010 a 2011 (dokument veřejně dostupný zde http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-verejneho-poradku-na-mistni-urovni-pdf.aspx). Tato analýza zhodnocovala po 2 letech od tehdy poslední větší novely zákona o obecní policii a nabytí platnosti nového zákona o Policii České republiky (2009) účinnost nových institutů typu tzv. koordinační dohody a potřebu případných legislativních změn. Mimo jiné byly v rámci přípravy této analýzy osloveny všechny obce, které měly v té době zřízenou obecní policii, Svaz měst a obcí, Policejní prezidium ČR a další subjekty, a formou dotazníku byly zjišťovány jejich postoje k problematice zajišťování veřejného pořádku. Výsledná analýza vycházela z více než 200 odpovědí, které byly Ministerstvu vnitra zaslány.
 
Navrhované změny zákona o obecní policii nemají řešit stav Policie České republiky vyvolaný současnými úspornými opatřeními. Navrhovaná úprava ale vychází z mnohaleté zkušenosti při spolupráci obcí a Policie České republiky při zajišťování veřejného pořádku v obcích.
 
Předkládaná novela zákona o obecní policii nevytváří žádná zcela nová oprávnění strážníků, pouze upřesňuje stávající právní úpravu a napravuje některé nelogičnosti současného zákona. Například v případě vstupu do živnostenských provozoven disponují strážníci podobným oprávněním již dnes. V praxi se však často setkávali s problémem, že provozovatelé restaurací a barů účelově označovali určité akce za soukromé (byť se jednalo o zcela běžný provoz daného zařízení) právě proto, aby znemožnili strážníkům kontrolovat, zda se na dané akci nepodává alkohol mladistvým atd. Oproti stávajícímu textu zákona o obecní policii je navrhovaná úprava vstupu strážníků do živnostenských provozoven v určitém směru naopak přísnější. Umožňuje tam totiž strážníkovi vstoupit výhradně v souvislosti s kontrolou, zda se v živnostenské provozovně neprodávají nebo nepodávají alkoholické nápoje osobám mladším 18 let.
 
V případě heren a kasin souvisí navrhovaná úprava s tím, že herny a kasina často nemusejí být živnostenskými provozovnami ve smyslu živnostenského zákona. Upozorňujeme také, že podobné doplnění oprávnění ke vstupu do heren a kasin se v předkládané novele navrhuje provést i v zákoně o Policii České republiky (viz šestá část návrhu). Jedná se tedy spíše o napravení mezery v dosavadní právní úpravě.
 
Co se týče oprávnění obecních policií vstupovat do evidencí a registrů (jde především o základní registr obyvatel a o evidenci obyvatel), též se v žádném případě nejedná o nová oprávnění. V dosavadním znění zákona o obecní policii bylo oprávnění strážníků získávat z těchto evidencí údaje sice upraveno, ale doposud citelně chybělo vymezení rozsahu jejich přístupových oprávnění. Tento nedostatek byl proto napraven (jedná se tedy o de facto zúžení a striktnější vymezení dosavadního oprávnění obecní policie). Lze pouze upozornit, že novela zákona o obecní policii, ve které je tato změna obsažena, není součástí nyní předkládaného návrhu.
 
Pokud jde o snížení věkové hranice u strážníků na 18 let, lze doplnit, že jde o stejnou věkovou hranici jako v případě příslušníků Policie České republiky, vojáků, hasičů apod. Strážníci ve věku od 18 do 21 let přitom, jak ve svém článku uvádíte, budou mimo jiné sloužit bez střelné zbraně.
 
Navrhovaný zákon naopak přináší například zpřísnění a rozšíření podmínek spolehlivosti a bezúhonnosti, které musí každý strážník splňovat. Formou stanovení nové právní úpravy přestupků je také výrazně posílena možnost postihu za porušení zákona o obecní policii (ať již samotnými strážníky nebo jinými osobami) a jsou též zásadně přepracována ustanovení o tzv. jiných správních deliktech.
 
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem