Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Novela rozhodnutí Komise 2009/767/ES

Dne 28. 7. 2010 byla přijata novela rozhodnutí Komise 2009/767/ES, která nabývá účinnosti 1. 12. 2010 a která má odstranit nedostatky, bránící bezproblémovému vzájemnému uznávání kvalifikovaných certifikátů v EU. 

Rozhodnutí Evropské komise 2010/425/EU

Přestože rozhodnutí Komise 2009/767/ES (dále jen „Rozhodnutí“) ukládá členským státům povinnost zveřejňovat a spravovat „důvěryhodné seznamy“ TSL, v praxi se tato úprava ukázala jako nedostatečná. Hlavními překážkami pro praktické využívání těchto seznamů jsou:
 
  • Rozhodnutí definuje dvě formy TSL – tzv. lidsky čitelnou (human-readable), neboli dokument ve formátu PDF/A a strojově zpracovatelnou (machine-processable), neboli soubor ve formátu XML. Členské státy však mají za povinnost zveřejňovat pouze lidsky čitelnou podobu TSL, která neumožňuje automatizované ověřování.
  • Není zajištěna důvěryhodnost TSL - podpis TSL nebo jeho publikování zabezpečeným kanálem Rozhodnutí pouze doporučuje.
  • I v případě, že členský stát TSL podepsal, Evropská komise dosud nezajistila důvěryhodnou distribuci certifikátů potřebných k ověření těchto podpisů.
Všechny tyto překážky by měly být odstraněny novelou Rozhodnutí, která byla přijata dne 28. 7. 2010 jako rozhodnutí Evropské komise 2010/425/EU a nabývá účinnosti 1. 12. 2010.  Tato novela ukládá členským státům nové povinnosti:
 
  • publikovat jak lidsky čitelnou, tak strojově zpracovatelnou podobu TSL,
  • strojově zpracovatelná podoba musí být elektronicky podepsána,
  • lidsky čitelná podoba musí být publikovaná bezpečným způsobem (tj. zabezpečeným kanálem nebo elektronicky podepsaná),
  • členské státy jsou povinny předat Evropské komisi veřejné klíče potřebné k ověření podpisů TSL a ta následně zajistí jejich důvěryhodnou distribuci přes centrální seznam TSL (tzv. LOTL – List of the Lists).
Plné znění  rozhodnutí Komise 2010/425/EU je dostupné na následujících webových adresách:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:199:0030:0035:EN:PDF (v angličtině)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:199:0030:0035:CS:PDF (v češtině – oficiální překlad však nerespektuje běžně užívanou terminologii vycházející ze zákona o elektronickém podpisu a může být poněkud matoucí)
 

Odbor koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě, 30.11.2010

vytisknout  e-mailem