Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nové povinnosti a informace pro cizince - prevence rozšíření COVID-19

Koronavirus - Nouzový stav - Informace pro cizince

English English

 1. Aktuality a důležitá upozornění
 2. Pracovní trh a cizinci - opatření v době nouzového stavu
 3. Jsem cizinec a skončila mi nebo mi končí platnost pobytového oprávnění (popř. bezvízového režimu) v době nouzového stavu
 4. Jsem cizinec a potřebuji řešit své záležitosti s OAMP
 5. Cestování po dobu nouzového stavu, výjimky, hraniční přechody
 6. Informace pro cizince k ubytování v hotelech a ubytovnách na území ČR
 7. Jsem cizinec a chci vycestovat z území ČR do svého domovského státu v době nouzového stavu
 8. Ostatní
 9. Kontakty

  

1. Aktuality a důležitá upozornění

 • Dne 25. března 2020 proběhlo jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) pro zaměstnávání zahraničních pracovníků, na němž proběhla diskuse o dopadech současného nouzového stavu na zaměstnávání cizinců v ČR a nezbytných opatřeních. Závěry přijaté členy tohoto tripartitního pracovního týmu naleznete zde (pdf, 62 kB)a materiál určený pro zaměstnavatele s názvem "Desatero pro zaměstnavatele cizinců v době nouzového stavu", který členové týmu schválili, naleznete zde (pdf, 72 kB).

 • Oznámení o úpravě provozu pracovišť MV ČR v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

 • Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu můžete od 19. března 2020 do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu jste nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek.
  Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí, pokud změnu oznámíte nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud jste držitelem modré karty.
  Formulář ohlášení změny zaměstnavatele naleznete ZDE.
  Další informace naleznete ZDE.

 • Od 19. března 2020 je zakázán všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

  

2. Pracovní trh a cizinci - opatření v době nouzového stavu

 • Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v době nouzového stavu - informace ZDE (pdf, 45 kB).
  Formulář ohlášení změny zaměstnavatele naleznete ZDE.

 • Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu, můžete od 19. března 2020 do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících od převzetí Vaší první zaměstnanecké karty. Ostatní zákonné podmínky pro  hlášení změny zůstávají nezměněny.
  Formulář ohlášení změny zaměstnavatele naleznete ZDE.
  Další informace naleznete ZDE.

 • Po dobu nouzového stavu mohou držitelé zaměstnanecké karty a modré karty za zjednodušených podmínek začít pracovat pro zaměstnavatele, který provádí krizová opatření nebo napomáhá k jejich provádění.
  Informace naleznete ZDE.

 • Dne 25. března 2020 proběhlo jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) pro zaměstnávání zahraničních pracovníků, na němž proběhla diskuse o dopadech současného nouzového stavu na zaměstnávání cizinců v ČR a nezbytných opatřeních. Závěry přijaté členy tohoto tripartitního pracovního týmu naleznete zde (pdf, 62 kB)a materiál určený pro zaměstnavatele s názvem "Desatero pro zaměstnavatele cizinců v době nouzového stavu", který členové týmu schválili, naleznete zde (pdf, 72 kB).

  

3. Jsem cizinec a skončila mi nebo mi skončí platnost pobytového oprávnění (popř. bezvízového režimu) v době nouzového stavu

 • Cizinci, kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu (12. března 2020) nacházeli na území České republiky legálně, mohou dále setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit svoje pobytové záležitosti - více informací ZDE.

 • Osvědčení o oprávněnosti pobytu po dobu nouzového stavu se nevydává.

 • Pobýváte na území na základě krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, pro které Vám bylo vydáno povolení k zaměstnání, a platnost tohoto víza a povolení k zaměstnání Vám skončila v době nouzového stavu? Nic se neděje. Pokud se nerozhodnete opustit ČR, můžete na území ČR dále legálně setrvat a rovněž pracovat, a to minimálně do doby ukončení nouzového stavu. Podmínkou je, že trvá Váš pracovněprávní vztah (např. pracovní poměr).
  Končí Vám platnost zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a splňujete podmínky pro jejich prodloužení, pak neprodleně poštou podejte žádost o prodloužení této karty a na území můžete legálně setrvat a pracovat až do doby vydání pravomocného rozhodnutí o této žádosti. Podrobnější informace naleznete zde.

  

4. Jsem cizinec a potřebuji řešit své záležitosti s OAMP

  

6. Informace pro cizince k ubytování v hotelech a ubytovnách na území ČR

 • Ministerstvo zdravotnictví v rámci mimořádného opatření z 26. března 2020 vyjmulo ubytovávání cizinců do doby opuštění území České republiky a cizinců s pracovním povolením na území České republiky ze zákazu prodeje ubytovacích služeb. Ubytovací zařízení tedy mohou i nadále poskytovat ubytovací služby těmto cizincům.
  Podrobnosti ZDE.

  

7. Jsem cizinec a chci vycestovat z území ČR do svého domovského státu v době nouzového stavu

 • V případě, že jste státním příslušníkem cizího státu a chcete vycestovat z území České republiky do svého domovského státu v době nouzového stavu, kontaktujte neprodleně svůj zastupitelský úřad a sdělte mu váš zájem vrátit se domů. Kontakty na zastupitelské úřady naleznete zde.
  Cizincům s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky je povoleno z území vycestovat, nebudou však do ukončení nouzového stavu vpuštěni zpět na území. Blíže viz bod 5: Cestování po dobu nouzového stavu, výjimky, hraniční přechody.

  

8. Ostatní

 • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 334 o přijetí krizového opatření (pdf, 147 kB)

 • Informace Ministerstva vnitra k žádostem o pobytová oprávnění podaným cizinci na území České republiky v době nouzového stavu naleznete zde.

 • Vláda ČR schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 12. března 2020. Informace naleznete zde (pdf, 391 kB) a zde.

 • Základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy budou od 11. března 2020 až do odvolání uzavřeny. Informace naleznete zde (pdf, 199 kB).
  Tyto informace naleznete v češtině, angličtině, němčině, italštině, ukrajinštině, ruštině, vietnamštině, francouzštině, mongolštině, španělštině, bulharštině a polštině zde (pdf, 341 kB).

 • Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí - informace naleznete zde..

 • Ministr zdravotnictví vydal dne 10. března 2020 mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky. Toto opatření se vztahuje na cizince, kteří nemají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují, tzn. především na turisty.
  Všechny osoby, které nemají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují, mají po vstupu na území ČR povinnost strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.
  V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění mají pak povinnost poskytnout při odběru vzorků součinnost zdravotnickým pracovníkům a rovněž strpět omezení svobody pohybu během laboratorního vyšetření těchto odebraných vzorků. Mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území ČR naleznete v češtině, angličtině, němčině, italštině, ukrajinštině, ruštině, vietnamštině, francouzštině, mongolštině, španělštině, bulharštině a polštině zde (pdf, 553 kB). Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/.

 • Ministerstvo vnitra sděluje, že vzhledem k možným opatřením na hranicích sousedních a cílových států nemůže garantovat vpuštění na území cizího státu.

  

9. Kontakty

  

vytisknout  e-mailem