Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nová právní úprava žalob proti rozhodnutím správních orgánů ve věcech výstavby technické infrastruktury

JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D., LL.M. 

Shrnutí:

Zákon o urychlení výstavby technické infrastruktury přinesl s účinností od 1. října 2011 mimo jiného i zvláštní stanovení lhůt pro podání žalob ve věcech správ-ních rozhodnutí o povolení staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Článek se věnuje jak identifikaci rozhodnutí, která mají být po 1. říjnu 2011 žalována v tomto zvláštním režimu, tak i deficitům této nové právní úpravy. Předkládá také odpověď na některé praktické otázky, spojené s aplikací nové právní úpravy.

New legal regulation of complaint against a decision of an administrative au-thority in matters concerning technical infrastructure construction – summary:

Acceleration of Technical Infrastructure Construction Act brought, effective from October 1, 2011, inter alia, specific time-limits for filing a complaint against a decision of an administrative authority concerning building permits for trans-portation, water and power infrastructure. The Article focuses on identification of the decisions that should be filed a complaint against after October 1, 2011 in this specific regime as well as deficit of this new legal regulation. It also answers certain useful questions related to application of this new legal regulation.
 

vytisknout  e-mailem