Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Niekoľko poznámok k falšovaniu bankoviek a metódam ich odhaľovania

JUDr. Ing. Adrián JALČ, Ph.D., Katedra trestného práva, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava 

Falšovanie peňazí je jedným z najzávažnejších finančných trestných činov, ktorý, ak by sa vymkol spod kontroly, môže ohroziť dôveryhodnosť meny a rozvrátiť tak hospodárstvo štátu. Trestnoprávne úpravy na túto skutočnosť aj reflektujú a trestné činy zabraňujúce falšovaniu a pozmeňovaniu bankoviek sa považujú vo všeobecnosti za jedny z najdôležitejších skutkových podstát trestných činov.

V súčasnosti sa v Európe, t.j. v štátoch eurozóny , presadzuje model tzv. decentralizovaného monitoringu falšovania bankoviek, ktorý spočíva v koordinovanom a nepretržitom monitorovaní aktivít súvisiacich s falšovaním bankoviek. Na čele tejto hierarchickej štruktúry je Centrum ECB pre analýzu falzifikátov bankoviek, ktoré koordinuje prácu národných centier pre analýzu v jednotlivých členských štátoch EÚ a podáva správy o účinnosti ochranných prvkov v boji proti falšovaniu. Toto hodnotenie sa potom pravidelne zohľadňuje pri navrhovaní novej generácie bankoviek. Vznikla tiež špeciálna databáza, tzv. systému monitorovania falzifikátov (Counterfeit Monitoring System), ktorá obsahuje údaje o falšovaní eura. Ide o komplexnú technickú, štatistickú a geografickú databázu, ktorú využívajú centrálne banky a policajné orgány. Táto databáza sa potom pravidelne komparuje s databázami vedenými národnými policajnými zbormi, Europolom a Interpolom.

plné znění článku naleznete v příloze

vytisknout  e-mailem