Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Německá správa a organizace 1938 - 1945

Názvy archivních fondů německé správy a organizací 1938 - 1945 

 

Název archivního fondu, odvozený z cizojazyčného názvu svého původce, uvádí se v českém překladu, terminologicky přizpůsobeném době užívání jména původce. Původní cizojazyčný název původce je přípustný jen tehdy, nelze-li stanovit jeho český ekvivalent, nebo český překlad je zavádějící (viz bod 2 Všeobecných zásad). Původní cizojazyčný název musí být uveden v položce Původce fondu (sbírky).

Politická správa - název úřadu (resp. jeho zkratka), případně upravený nebo pomocný název (viz bod 1 Všeobecných zásad) + nominativ místního jména
 • Úřad vládního prezidenta XY
 • Landrát XY
 • Oberlandrát XY
 • Říšská pracovní služba - Ohlašovací úřad XY
 • Standesamt XY
 • Zemědělský úřad XY
 • Říšský silniční stavební úřad XY
 • Zemský svaz cizineckého ruchu - organizační stupeň + nominativ místního jména
Justiční správa - název úřadu (přípektivě doplněk „říšský“) + nominativ místního jména
 • Zemský soud (říšský) XY
 • Zemský soud (říšský) - pobočka XY
 • Úřední soud XY
 • Zvláštní soud XY
 • Pracovní soud (říšský) XY
 • Státní zastupitelství (říšské) XY
 • Věznice Německého úředního soudu XY
Policejní správa - přesný název stupně organizace úřadu + nominativ místního jména
 • Policejní prapor 73 (říšský)
 • SS-Standarte III/41 XY
 • SS-Sanitätssturm XXXVIII. Abschnitt XY
 • Četnické stanoviště (říšské) XY
 • Schupo - služební oddělení XY
 • SS-Fürsorgeoffizier VIII/Main - pobočka XY
 • Technická nouzová pomoc XY
Pozn.: Četnictvo bylo organizováno takto: četnické stanoviště - četnická stanice - četnický úřad - četnické oddělení - četnický okruh - četnický velitel

NSDAP a přičleněné svazy - přesný název složky + nominativ místního jména
 • SA-Standarte 46 XY
 • SA-Sturm 31/J 22 XY
 • Hitlerjugend XY (stupeň organizace se neuvádí)
 • Svaz německých dívek XY (stupeň organizace se neuvádí)
 • Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu - místní skupina XY
 • Nacionálněsocialistická péče o válečné oběti XY
 • Německá pracovní fronta XY
 • Nacionálněsocialistický říšský svaz válečníků - místní skupina XY
 • Zimní pomoc XY
 • Zimní pomoc - místní skupina XY
 • Volkssturm XY
 • Volkssturm - krajský štáb XY
Německé hospodářské organizace - přesný název organizace + nominativ místního jména
 • Společnost pro reklamu v zahraničí XY
 • Německá osidlovací společnost - vrchní inspektorát XY
Německé kulturní a tělovýchovné spolky 1938-1945 - přesný název spolku + nominativ místního jména
 • Německý červený kříž XY

vytisknout  e-mailem