Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upracujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. 

Zaměstnanci provozovatele

Zákon upravuje podmínky, za kterých jsou osoby způsobilé k výkonu bezpečnostní činnosti. Jsou jimi 

  • dosažení věku 18 let;
  • plná způsobilost k právním úkonům;
  • spolehlivost;
  • zdravotní způsobilost;
  • odborná způsobilost k výkonu bezpečnostní činnosti;
  • v případě výkonu bezpečnostní činnosti k ochraně kritické infrastruktury musí splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti.

Zdravotní způsobilost se tak vyžaduje pouze u zaměstnance bezpečnostní služby, nikoliv u jejího provozovatele, a to z toho důvodu, že není důvod bránit osobě, která nesplní požadavky zdravotní způsobilosti „mít“ bezpečnostní službu, přičemž přímý výkon budou provádět zaměstnanci zdravotní způsobilost splňující. Předpokládá se, že na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra bude stanoven seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost fyzické osoby. Zdravotní způsobilost bude posuzovat lékař závodní preventivní péče, nebo praktický lékař, u kterého je fyzická osoba registrována. S psychologickým vyšetřením se počítá pouze tehdy, budou-li existovat určité pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby.

Zdravotní způsobilost bude zajišťována lékařským vyšetřením provedeným speciálně k posouzení zdravotní způsobilosti. Lékařská prohlídka se provede:

  1. při vstupu do zaměstnání;
  2. v průběhu zaměstnání (periodická prohlídka);
  3. mimořádná prohlídka tehdy, vyžadují-li to okolnosti.

Při lékařské prohlídce se bude zjišťovat zdravotní stav posuzované osoby. Při vstupní nebo periodické prohlídce se bude dále vycházet z informací obsažených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem, u něhož je uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec registrován. Zároveň bude nezbytné sdělit údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích, za kterých je práce vykonávána, a o míře těchto rizik.
 


Publikováno dne: 19. 8. 2011

vytisknout  e-mailem