Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upracujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. 

Kategorie bezpečnostních služeb

Je provedeno rozdělení do pěti kategorií 

 • ostraha majetku a osob;
 • činnost soukromých detektivů;
 • převoz hotovosti a cenin;
 • technická služba k ochraně osob a majetku;
 • bezpečnostní poradenství.

Každá z těchto kategorií má svůj specifický obsah uvedený dále.

Ostraha majetku a osob

 • ochrana movitého a nemovitého majetku, osob a právních zájmů,
 • zajišťování pořádku v místech veřejných akcí,
 • provoz a obsluha dohledových center, které například přijímají informace o narušení konkrétního střeženého místa,
 • převoz hotovosti a cenin do hodnoty 5 000 000 Kč (rozdíl od speciální kategorie převoz hotovosti a cenin, kde se vyžaduje překročení této hodnoty).

Činnost soukromých detektivů

 • hledání určité osoby,
 • zjišťování skutečností, které bude možné uplatnit u orgánu státu (soud, správní orgán),
 • získávání informací o konkrétní osobě (samozřejmě za splnění podmínek zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů),
 • dále se bude jednat o získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávky a při vyhledávání protiprávního jednání ohrožujícího obchodní tajemství apod.

Převoz hotovosti a cenin

Převozem hotovostí a cenin se rozumí přeprava takových hotovostí a cenin, popřípadě jiného majetku vyžadujícího ostrahu, které přesahují hodnotu 5 000 000 Kč za současného poskytování doprovodných služeb (počítání, ověřování a zpracování, výměna a směna nominálu, správa depozita apod.).

Technická služba k ochraně osob a majetku

Tato služba je úzce spojena se zabezpečovacími systémy a dohledovými, poplachovými a přijímacími centry. V podstatě se bude jednat o bezpečnostní službu, která opravňuje jejího držitele k projektování, kontrole, montáži, údržbě a opravě zabezpečovacích systémů a montáží, údržbě, servisu a revizi dohledového, poplachového a přijímacího centra.

Bezpečnostní poradenství

Jedná se o speciální možnost provozovatele poskytovat vzdělávací činnost v oboru bezpečnostních činností a poradenskou, analytickou, auditorskou, projekční apod. činnost související s jednotlivými bezpečnostními činnostmi ve smyslu nového zákona. Samotné bezpečnostní činnosti uvedené v předchozích bodech nicméně vykonávat nemohou.


Publikováno dne: 19. 8. 2011

vytisknout  e-mailem