Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upracujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. 

Správní delikty, přestupky a sankce

Ministerstvo navrhuje vytvořit speciální úpravu přestupků a správních deliktů subjektů poskytujících soukromou bezpečnostní službu a osob stojících i mimo tuto oblast. Tato úprava se bude dotýkat jak fyzických a právnických osob, tak i provozovatelů soukromé bezpečnostní služby )fyzických a právnických osob), tak i zaměstnanců těchto provozovatelů, jakož i fyzických a právnických osob, které si zajišťují vlastní ochranu a jejich zaměstnanců.

Ministerstvo bude rovněž mimo jiné oprávněno odejmout licenci provozovateli soukromé bezpečnostní služby za předpokladu, že tento přestane splňovat podmínky nezbytné pro její získání, závažným způsobem poruší povinnost vyplývající z právních předpisů, závažným způsobem poruší povinnost vyplývající mu z rozhodnutí ministerstva nebo orgánu dohledu (což je nejsilnější pravomoc ministerstva vůči provozovatelům bezpečnostní služby, bude vykonávat citlivé činnosti (např. ostraha Kritické infrastruktury) bez platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo závažným způsobem ohrozí zahraničně politické nebo obchodní zájmy České republiky, veřejný pořádek nebo bezpečnost osob a majetku. Rovněž tak dojde k odejmutí licence za situace, kdy její držitel nedoručí ministerstvu ve stanovené lhůtě doklad o povinném pojištění provozovatele za škodu.


Publikováno dne: 19. 8. 2011

vytisknout  e-mailem