Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upracujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. 

Dohled a dozor

Je žádoucí, aby soukromé bezpečnostní služby byly podrobeny dozoru ze strany státu. Zákon bude rozlišovat dvojí typ kontroly, a to tzv. dohled a dozor.

Dohled

Příslušníci Policie ČR budou oprávněni vůči zaměstnancům provozovatele (i vlastní ochrana):

 • udílet na místě neodkladné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků;
 • zjišťovat hrubé nedostatky v činnosti osoby vykonávající bezpečnostní činnost a tyto oznamovat orgánu dozoru (ministerstvu);
 • vstupovat do všech nemovitostí a prostorů, které jsou ve vlastnictví nebo užívání provozovatele soukromé bezpečnostní služby, pokud to souvisí s předmětem dohledu;
 • vstupovat do všech střežených míst, kde je vykonávána bezpečnostní činnost pro vlastní ochranu.

V rámci tohoto oprávnění budou příslušníci Policie ČR oprávněni kontrolovat, zda zaměstnanci postupují v rozsahu svěřeném jim tímto zákonem (omezení krajní nouze, nutná obrana atd.). Budou moci kontrolovat stejnokroje jednotlivých zaměstnanců, budou moci žádat předložení průkazu zaměstnance s tím, že každý takový zaměstnanec je povinen této výzvě vyhovět. Budou oprávněni kontrolovat, zda nejsou zaměstnanci pod vlivem návykové látky apod.

Pověření Policie České republiky výkonem dohledu je dáno rozsahem oprávnění a povinností příslušníka Policie České republiky a charakterem činnosti tohoto ozbrojeného bezpečnostního sboru. K tomu, aby dohled byl skutečně účinný, musí být orgán dohledu vybaven odpovídajícími pravomocemi, což Policie České republiky je.

Dozor

Dozor bude podle navrhovaného zákona vykonávat ministerstvo podle zvláštního zákona (zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zaměstnanec ministerstva bude v rámci prováděného dozoru oprávněn:

 • udílet na místě neodkladné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků;
 • zadržet průkaz zaměstnance provozovatele v případě:
  • že zjistí opakované nebo hrubé nedostatky v činnosti osoby vykonávající bezpečnostní činnost;
  • pokud je schopnost osoby vykonávající bezpečnostní činnost snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci;
  • pokud se osoba vykonávající bezpečnostní činnost odmítne podrobit vyšetření podle jiného právního předpisu, zda není pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky;
 • vstupovat do všech nemovitostí a prostorů, které jsou ve vlastnictví nebo užívání provozovatele soukromé bezpečnostní služby, pokud to souvisí s předmětem dozoru;
 • vstupovat do všech střežených míst, kde je vykonávána bezpečnostní činnost pro vlastní ochranu;
 • vyžadovat součinnost provozovatele soukromé bezpečnostní služby, jeho zaměstnance nebo zaměstnance fyzické osoby nebo právnické osoby zajišťující si bezpečnostní činnosti pro vlastní ochranu.

Ministerstvo bude poté oprávněno v návaznosti na činnost příslušníků Policie ČR a svých zaměstnanců vydávat závazné pokyny k odstranění závažných nedostatků. Toto oprávnění se vztahuje na veškeré nedostatky, které se v rámci dozorovací činnosti vyskytnou.
 


Publikováno dne: 19. 8. 2011

vytisknout  e-mailem