Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy - Vymezení pojmů

(pro účely tohoto materiálu)
 
 
Kriminalita - úhrn činů uvedených v trestním zákoně obvykle popisovaných podle prostoru, času, rozsahu, struktury a pohybu.
  
Delikvence (je širší) - zahrnuje nejzávažnější poruchy v chování mládeže projevující se především jako narušení sociálních a právních norem. Vyznačuje se určitou hromadností výskytu, stabilitou a rozšířeností při stejných sociálních podmínkách. Vedle trestných činů tak zahrnuje jevy, které jsou nepochybně závadné, ale samy o sobě nejsou trestné - např. útěky z domova, alkoholismus, nealkoholovou toxikománii, chorobné hráčství, prostituci, účast na činnosti extrémistických skupin, závadových part, agresivitu vůči druhým či vůči věcem, až po agresivitu zaměřenou proti vlastní osobě (sebevražedné pokusy a sebevraždy).
 
 
Mládež - 0 až 18 let, mladistvý - 15 až 18 let, dítě - 0 až 15 let
V  souvislosti s předkládaným materiálem je užíváno členění s ohledem na trestní a přestupkové právo, neboť s věkovou hranicí 15 let je spojen vznik trestní (deliktní) odpovědnosti.
 
Dětský pachatel - trestně neodpovědný pachatel, neboť v době spáchání činu objektivně naplňujícího znaky některé ze skutkových podstat trestných činů uvedených ve zvláštní části zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (trestní zákon), nedovršil patnáctý rok svého věku.
 
Mladistvý pachatel - pachatel trestného činu, který se posuzuje podle zvláštních ustanovení trestního zákona o stíhání mladistvých, neboť v době spáchání trestného činu dovršil patnáctý rok a nepřekročil 18 rok svého věku.
 
Mladý dospělý pachatel - překročil osmnáctý rok věku a nedovršil dvacátý rok svého věku, a proto soud může jeho podmínečné odsouzení ponechat v platnosti, i když zavdal příčinu k výkonu trestu odnětí svobody.

vytisknout  e-mailem