Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny, Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny  Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou na rok 2018

Územní zaměření

Průmyslová zóna Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou, Solnice a Kvasiny

Termín příjmu žádostí

15. 1. 2018

Výše alokace

38 400 000,- Kč

Oprávnění žadatelé

Obce: Rychnov nad Kněžnou, Solnice a Kvasiny

Míra dotace

Dotace se poskytuje maximálně do výše 90 % investičních nákladů projektu.

Typy podporovaných aktivit

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku  v rozsahu:

  1. kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),

  2. osvětlení rizikových míst.

Podmínky přijatelnosti

Program je realizován na základě usnesení vlády ze dne 21. červena 2017 č. 469 v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou na léta 2018 až 2019 (na jeho základě byly MV poskytnuty finanční prostředky na realizaci) a na základě schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen "Strategie") schválené vládou České republiky 25. ledna 2016 usnesením č. 66 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 schváleného usnesením vlády ze dne 27. července 2016 č. 705, ve znění pozdějších změn. Dotační investiční Program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, kde se rozvíjí strategická průmyslová zóna Kvasiny Ministerstva vnitra ČR (dále jen "PZ").

Účelem je potřeba adekvátně reagovat na bezpečnostní situaci a za pomoci příslušných nástrojů uvedených v usnesení vlády č. 469/2017 dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto dotačním investičním Programu doplněn o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde je PZ.

Finanční prostředky na realizaci Programu jsou vyčleněny v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo vnitra (dále jen "kapitola MV") na základě výše uvedeného usnesení vlády.

Web

http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21690397&doctype=ART&chnum=6

Kontakt

Ministerstvo vnitra
oddělení projektů prevence kriminality
odbor prevence kriminality
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7

Mgr. Jaromír Miškovský
tel.: 974 832 574
e-mail: jaromir.miskovsky@mvcr.cz

Poznámky

-

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem