Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - policejní sport

 • Veřejně prospěšný program pro rok 2020
 • Veřejně prospěšný program pro rok 2019
 • Veřejně prospěšný program pro rok 2018

Veřejně prospěšný program pro rok 2020

Veřejně prospěšný program pro rok 2019

Veřejně prospěšný program pro rok 2019

Veřejně prospěšný program pro rok 2018

Téma Policejní sport

Název dotačního titulu

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR a Veteránů Policie ČR

Aktuální informace a výzvy

Vyhlášení Veřejně prospěšného programu pro rok 2018

Územní zaměření

Česká republika

Termín příjmu žádostí

do 14:00 hodin dne 29. září 2017 (včetně)

Výše alokace

Oprávnění žadatelé

příslušníci Policie ČR, Veterání Policie ČR a zaměstnanci Ministerstva vnitra, Policie ČR organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce

Míra dotace

Cíle a hlavní zaměření projektu

 1. Získávání a zdokonalování znalostí, dovedností a návyků v oblasti tělesné nebo střelecké přípravy potřebných pro výkon služby a pro získávání a udržování fyzické kondice.
 2. Regenerace sil a aktivní odpočinek formou pravidelných rekreačně pohybových aktivit.
 3. Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží pořádaných v oboru působnosti Ministerstva vnitra.
 4. Pořádání vlastních místních, regionálních, celostátních a mezinárodních sportovních soutěží.
 5. Prezentace a propagace Ministerstva vnitra a Policie ČR na veřejnosti i uvnitř Ministerstva vnitra a Policie ČR.
 6. Podpora a rozvoj mezinárodního sportovního styku mezi policejními sbory a ministerstvy vnitra.
 7. Reprezentace sportovních organizací Policie ČR v mezinárodních policejních sportovních organizacích.
 8. Podpora přípravy a účasti reprezentačních výběrů resortu na mezinarodních sportovních soutěžích.
 9. Spolupráce s Ministerstvem vnitra v oblasti sportu v oboru jeho působnosti v rámci tělovýchovných a sportovních akcí a případně i v oblasti přípravy státní sportovní reprezentace.
 10. Podpora činnosti v regionech (např. sdruženými subjekty) ve výši minimálně 70 % poskytnuté dotace.

Podmínky přijatelnosti

Web

Kontakt

Ministerstvo vnitra
kancelář náměstka ministra vnitra
pro řízení sekce ekonomiky a provozu
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

sekretariát:

tel: 974 816 501-2
e-mail: nmvesf@mvcr.cz

Poznámky

Oznámení o výsledku hodnocení předložených nabídek k realizaci Veřejně prospěšného programu na rok 2018 (pdf, 563 kB)

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem