Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - policejní sport

 1. Veřejně prospěšný program pro rok 2019
 2. Veřejně prospěšný program pro rok 2018
Téma Policejní sport

Název dotačního titulu

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR a Veteránů Policie ČR

Aktuální informace a výzvy

Vyhlášení Veřejně prospěšného programu pro rok 2018

Územní zaměření

Česká republika

Termín příjmu žádostí

do 14:00 hodin dne 29. září 2017 (včetně)

Výše alokace

Oprávnění žadatelé

příslušníci Policie ČR, Veterání Policie ČR a zaměstnanci Ministerstva vnitra, Policie ČR organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce

Míra dotace

Cíle a hlavní zaměření projektu

 1. Získávání a zdokonalování znalostí, dovedností a návyků v oblasti tělesné nebo střelecké přípravy potřebných pro výkon služby a pro získávání a udržování fyzické kondice.
 2. Regenerace sil a aktivní odpočinek formou pravidelných rekreačně pohybových aktivit.
 3. Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží pořádaných v oboru působnosti Ministerstva vnitra.
 4. Pořádání vlastních místních, regionálních, celostátních a mezinárodních sportovních soutěží.
 5. Prezentace a propagace Ministerstva vnitra a Policie ČR na veřejnosti i uvnitř Ministerstva vnitra a Policie ČR.
 6. Podpora a rozvoj mezinárodního sportovního styku mezi policejními sbory a ministerstvy vnitra.
 7. Reprezentace sportovních organizací Policie ČR v mezinárodních policejních sportovních organizacích.
 8. Podpora přípravy a účasti reprezentačních výběrů resortu na mezinarodních sportovních soutěžích.
 9. Spolupráce s Ministerstvem vnitra v oblasti sportu v oboru jeho působnosti v rámci tělovýchovných a sportovních akcí a případně i v oblasti přípravy státní sportovní reprezentace.
 10. Podpora činnosti v regionech (např. sdruženými subjekty) ve výši minimálně 70 % poskytnuté dotace.

Podmínky přijatelnosti

Web

Kontakt

Ministerstvo vnitra
kancelář náměstka ministra vnitra
pro řízení sekce ekonomiky a provozu
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

sekretariát:

tel: 974 816 501-2
e-mail: nmvesf@mvcr.cz

Poznámky

Oznámení o výsledku hodnocení předložených nabídek k realizaci Veřejně prospěšného programu na rok 2018 (pdf, 563 kB)

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem