Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - policejní sport

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR

Téma Policejní sport
Název dotačního titulu Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR
Územní zaměření ČR
Termín příjmu žádostí 20. listopadu 2022
Výše alokace 7 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé Zapsané spolky, včetně pobočných spolků, zapsané ústavy, obecně prospěšné spolky, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, které ve svých stanovách deklarují tělovýchovnou a sportovní činnost jako hlavní náplň, podporují ve své činnosti tělovýchovné a sportovní aktivity příslušníků, zaměstnanců a veteránů, které mají dostatečně početnou členskou základnu s výrazným zastoupením příslušníků, zaměstnanců a veteránů, odpovídající organizačně úrovni sportovního svazu (SP) či střešního sdružení s celorepublikovou a nejlépe i mezinárodní působností.
Míra dotace 70%
Typy podporovaných aktivit

Příklady podporovaných aktivit:

 1. Zajištění zvýhodněného vstupu pro příslušníky, zaměstnance MV a Policie ČR či Veterány Policie ČR či zvýhodněného používání sportovního náčiní či umožnění vstupu na sportoviště ve zvýhodněné časy, úhrada odměn pro trenéry apod.

 2. Pořízení sportovního náčiní, sportovního vybavení a sportovních pomůcek pro umožnění sportovních aktivit na různých úrovních (rekreační, sportovně tréninková, reprezentační úroveň), příslušníkům, zaměstnancům MV a Policie ČR či Veteránům Policie ČR.

Podmínky přijatelnosti

Formální náležitosti:

 • Žádost byla dodána v termínu, v požadovaném rozsahu a na uvedenou adresu.
 • Žadatel spadá do definovaného okruhu možných příjemců.
 • Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
 • Žádost obsahuje všechny povinné přílohy a žádost je podávána na k tomu příslušném formuláři
  • Příloha č. 1 - Žádost o státní dotaci na rok 2023,
  • Příloha č. 2 - Prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku,
  • Příloha č. 3 - Ekonomická rozvaha a rozpočet projektu.

Specifická kritéria:

 • Žádost je v souladu s Koncepcí podpory sportu 2016-2025 - SPORT 2025.
 • Žádost přispívá k naplnění všech cílů stanovených ve VPP.
 • Žádost přispívá k naplnění všech výsledkových i výstupových indikátorů stanovených ve VPP.
Web Národní dotační titul - policejní sport
Kontakt Bc. Terezie Andrásová
Poznámky -
Přílohy
 1. Výzva pro rok 2023 (pdf, 279 kB)
 2. Obecné zásady VPP 2023 (doc, 67 kB)
 3. Příloha č. 1 k Výzvě - žádost o státní dotaci (doc, 64 kB)
 4. Příloha č. 2 k Výzvě - prohlášení o bezdlužnosti (docx, 18 kB)
 5. Příloha č. 3 k Výzvě - rozpočet projektu (docx, 18 kB)
 6. Záznam z jednání k posouzení žádosti o státní účelovou dotaci (pdf, 722 kB)

  

vytisknout  e-mailem