Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - obecní policie

Dotační program Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19

Dotační program Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19

Téma Obecní policie

Název dotačního titulu

Dotační program Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

do 30. 9. 2021
do 15. 10. 2021

Výše alokace

viz podmínky dotace

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • městyse
 • města
 • statutární města.

Míra dotace

viz podmínky dotace

Typy podporovaných aktivit

dle "Zásad dotačního programu státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19"

Podmínky přijatelnosti

 • finanční spoluúčast obcí v minimální výši 5 000 Kč na jednoho strážníka obecní policie, které zřídily obecní policii nejpozději ke dni 31. prosince 2020, přičemž tento orgán obce zabezpečoval místní záležitosti veřejného pořádku minimálně prostřednictvím jednoho strážníka v základním pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce k obci v rozhodnou dobu a zároveň tak činí i v okamžiku podání žádosti o poskytnutí dotace,
 • podíl strážníka na realizaci úkolů a opatření přímo spojených s předcházením, eliminací dopadů epidemie Covid-19 na bezpečnost v obcích, život a zdraví občanů obcí, nebo s kontrolou dodržování stanovených opatření a jejich vynucováním v době krizového stavu,
 • trvání základního pracovněprávního vztahu strážníka podle zákoníku práce v době vyhlášení krizového stavu minimálně po dobu 30 kalendářních dnů a současně i v době podání žádosti obce o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra,
 • připsání na účet nebo vyplacení dotace státu v pevně stanovené výši 5 000 Kč a mimořádné finanční odměny z rozpočtu obce v minimální výši 5 000 Kč oprávněným strážníkům v termínu do 31. prosince 2021,
 • k odměně připsané na účet nebo vyplacené strážníkovi z rozpočtu obce před vyhlášením tohoto dotačního programu, tj. před 1. zářím 2021, se nepřihlíží.

Web

Obecní policie

Kontakt

straznik@mvcr.cz

Poznámky

Odpovědi na časté dotazy k dotačnímu programu Ministerstva vnitra

Přílohy

Dotační program Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19

 1. Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu státu (Ministerstva vnitra) na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 (pdf, 224 kB)
 2. Zásady dotačního programu státu (Ministerstva vnitra) na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 (pdf, 261 kB)
 3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MV na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 (doc, 73 kB)
 4. Slovní vyhodnocení k dotačnímu programu státu (Ministerstva vnitra) na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 (odc, 60 kB)
 5. Příloha k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu státu (Ministerstva vnitra) na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 - identifikační údaje oprávněných strážníků (XLS) (xls, 51 kB)
 6. Příloha k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu státu (Ministerstva vnitra) na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 - identifikační údaje oprávněných strážníků (XLSX) (xlsx, 16 kB)
 7. Příloha k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu státu (Ministerstva vnitra) na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 - finanční vyhodnocení dotace (xlsx, 37 kB)

Informace o prodloužení termínu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 (pdf, 187 kB)

Informace o hlavních povinnostech obce a kraje po poskytnutí dotace

  

vytisknout  e-mailem