Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Podpora akceschopnosti Vodní záchranné služby ČČK, z.s.

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního

programu

Podpora akceschopnosti Vodní záchranné služby ČČK, z.s.

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

14,00  hodin, dne 25. 11. 2021

Výše alokace

5 000 000 Kč

Oprávněný žadatel

  1. Oprávněným žadatelem o dotaci je nestátní nezisková organizace Vodní záchranná služba ČČK, z.s., která má právní formu spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zapsaný předmět činnosti [1] ve stanovách v oblasti IZS (dále jen „žadatel“).
  2. Oprávněný žadatel není pobočný spolek hlavního spolku, či jiná organizační složka (jednotka) žadatele.

Míra dotace

Dotace se poskytuje k úhradě až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů resp. výdajů projektu uvedených v žádosti.

Typy podporovaných aktivit

Podpora akceschopnosti ostatní složky integrovaného záchranného systému.

Podmínky přijatelnosti

dle výzvy k podání žádosti

Web

https://www.hzscr.cz/SCRIPT/docDetail.aspx?docid=21276464&docType=ART&prev=true&chnum=8

Kontakt

MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává u MV-GŘ HZS ČR

Přílohy

 

[1] § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

vytisknout  e-mailem