Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém
Název dotačního programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR (dále jen "MV-GŘ HZS ČR")
Územní zaměření Celorepublikové
Termín příjmu žádostí do 19. října 2022
Výše alokace 122 221 290,00 Kč
Oprávnění žadatelé Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO.
Míra dotace Dotace
Typy podporovaných aktivit
 1. Odborná příprava
  1. velitelů družstev a velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
  2. strojníků jednotek SDH obcí získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
  3. specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí,
  4. IMZ organizované HZS kraje,
  5. taktické cvičení organizované HZS kraje.
 2. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.
 3. Vybavení a opravy neinvestiční povahy.
 4. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce u požáru v Národním parku České Švýcarsko probíhajícího ve dnech 24. 7. 2022 až 31. 8. 2022 na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.
Podmínky přijatelnosti Dle výzvy a zásad
Web https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx
Kontakt Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4
Poznámky Žádost o dotaci, tj. výstup z Jednotného dotačního portálu (dále jen "žádost") https://isprofin.mfcr.cz/rispf, včetně příloh uvedených v čl. 5 odst. 9 výzvy se podává do datové schránky místně příslušného HZS kraje nejpozději do 19. října 2022.

  

vytisknout  e-mailem