Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního programu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR

Územní zaměření

Celorepublikové

Termín příjmu žádostí

2. března 2021

Výše alokace

55 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

  1. O dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II může žádat obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.

  2. O dotaci na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru může žádat obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO, v případě že, člen - zaměstnanec na něž obec žádá dotaci splňuje odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb. a zdravotní způsobilost dle § 65 odst. 8 písm. b) v souladu s § 69b písm. e) zákona o požární ochraně.

  3. Oprávněný žadatel není obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO žádající o dotaci na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru, který nesplňuje odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb. a zdravotní způsobilost dle § 65 odst. 8 písm. b) v souladu s § 69b písm. e) zákona o požární ochraně.

Míra dotace

Dotace

Typy podporovaných aktivit

Zabezpečení jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021:

  1. zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II,

  2. mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru.

Podmínky přijatelnosti

Dle výzvy a zásad

Web

http://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen "portál FISPF") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf a žádost, tj. výstup z portálu RISPF, s podpisem žadatele následně podává žadatel do datové schránky příslušnému HZS kraje.

  

vytisknout  e-mailem