Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (Nařízení eIDAS)

Informace k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

Ve čtvrtek 28. srpna 2014 byl v Úředním věstníku EU (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG) zveřejněn dlouho očekávaný právní předpis umožňující mimo jiné přeshraniční uznávání a interoperabilitu bezpečných systémů elektronické identifikace a autentizace a který ovlivní fungování elektronické veřejné správy i v České republice. Nařízení č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně eIDAS) vejde v celé Evropské unii v platnost 17. září 2014. Nařízení bude použitelné od 1. července 2016 s tím, že jednotlivá ustanovení budou, s ohledem na nutnost předložení souvisejících prováděcích aktů a na potřebu přizpůsobení členských států, nabývat účinnosti postupně v období let 2016–2018.
 
K uvedené problematice zveřejňuje Ministerstvo vnitra informace a dokumenty:
 
 
 

 


Odbor eGovernmentu, 26.6.2015

vytisknout  e-mailem