Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka odprodeje nepotřebného movitého majetku - pozemek v k. ú. Horní Počernice

Odbor správy majetku Ministerstva vnitra 

Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34, IČ 00007064
zastoupená ředitelem odboru správy majetku MV ing. Miroslavem Konopeckým
vyhlašuje dne 4. 6. 2019

výběrové řízení

o nejvýhodnější nabídky na odkoupení trvale nepotřebných nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro Ministerstvo vnitra

  • pozemek v k.ú. Horní Počernice
    (MV-102760-13/OSM-2017)
    Minimální kupní cena: 1 400 000,- Kč

Bližší podmínky výběrového řízení, návrh kupní smlouvy, vzor prohlášení účastníka výběrového řízení a znalecký posudek jsou zveřejněny v přílohách ve formátu .pdf.

Nabídky zájemců očekáváme od zveřejnění nejpozději do 29. 8. 2019 do 15,00 hodin doručené osobně nebo poštou do 29. 8. 2019 na kontaktní adresu vyhlašovatele: Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Na Pankráci 72, Praha 4. Při podání nabídky poštou, považuje se za včas podanou nabídka, která bude doručena na kontaktní adresu vyhlašovatele nejpozději dne 29. 8. 2019; nabídky doručené po tomto termínu nebudou přijímány.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Benda, tel. 974 849 351, e-mail: osm@mvcr.cz

  

Ing. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada
ředitel odboru správy majetku MV

v z. Ing. Petr Benda

  

vytisknout  e-mailem