Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka odprodeje nemovitého majetku - vyhlášení výběrového řízení o nejvýhodnější nabídku na odkoupení pozemku v k. ú. Tlučná, okres Plzeň

Odbor správy majetku MV 

Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34, IČ 00007064
zastoupená ředitelem odboru správy majetku MV ing. Miroslavem Konopeckým
vyhlašuje dne 11. 2. 2019

výběrové řízení

o nejvýhodnější nabídku na odkoupení

- pozemku parcelní č. 1178/7, výměry 24m2 zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Tlučná, součástí je stavba bez č. p. / č. e., garáž.

Pozemek je evidován Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň - sever, na listu vlastnictví 888 vedeném pro katastrální území 767557 Tlučná, okres CZ0325 Plzeň - sever, obec 559491 Tlučná.
(č.j. MV-9514-5/OSM-2019)

Minimální kupní cena: 74 610,- Kč

Podmínky výběrového řízení, návrh kupní smlouvy, vzor prohlášení účastníka výběrového řízení jsou zveřejněny v přílohách ve formátu .pdf.
Znalecký posudek je k nahlédnutí na adrese: Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, Na Pankráci 72, 140 21 Praha 4.

Nabídky zájemců očekáváme od zveřejnění nejpozději do 11. 3. 2019 do 14,00 hodin doručené osobně na kontaktní adresu vyhlašovatele: Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Na Pankráci 72, Praha 4.

Kontakt: oddělení Centrum zajištěných aktiv, tel. 974 849 305, 734 183 813, e-mail: prodej.cenza@mvcr.cz.

  

Ing. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada
ředitel odboru správy majetku MV

  

Odkazy do noveho okna

Tlucna_-_obrazek

Tlucna_-_obrazek 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem