Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka odprodeje nemovitého majetku - vyhlášení výběrového řízení o nejvýhodnější nabídku na odkoupení pozemku v k. ú. Nýřany

Odbor správy majetku MV 

Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34, IČ 00007064
zastoupená ředitelem odboru správy majetku MV ing. Miroslavem Konopeckým
vyhlašuje dne 11. 2. 2019

výběrové řízení

o nejvýhodnější nabídku na odkoupení

pozemku parc. číslo 2191/2 výměry 339 m2 zahrada v k.ú. Nýřany
pozemku parc. číslo 2191/3 výměry 162 m2 zahrada v k.ú. Nýřany
pozemku parc. číslo 2191/5 výměry 50 m2 zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Nýřany, jehož součástí je stavba č.ev. 220, jiná stavba (zahradní domek k rekreaci viz „Bližší podmínky výběrového řízení“)
(č.j. MV-132467-5 /OSM-2018)

Minimální kupní cena: 364 800,- Kč

Podmínky výběrového řízení, návrh kupní smlouvy, vzor prohlášení účastníka výběrového řízení jsou zveřejněny v přílohách ve formátu.pdf.

Znalecký posudek je k nahlédnutí na adrese: Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, Na Pankráci 72, 140 21 Praha 4.

Nabídky zájemců očekáváme od zveřejnění nejpozději do 11. 3. 2019 do 14,00 hodin doručené osobně na adresu vyhlašovatele: Ministerstvo vnitra, Na Pankráci 72, Praha 4, 140 21.

Kontakt: odd. Centrum zajištěných aktiv, tel. 974 849 305, 734 183 813, e-mail: prodej.cenza@mvcr.cz.

  

Ing. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada
ředitel odboru správy majetku MV

  

Odkazy do noveho okna

Nyrany_-_obrazek

Nyrany_-_obrazek 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem