Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu - svářečky transformátorové, vitríny, skříně

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

INISTERSTVO VNITRA
odbor správy majetku
P. O. BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4 _____________________________________________________________________________________________________

Č. j. MV-102844-2/OSM-2024

Praha 9. července 2024
Počet listů: 1
Přílohy: 1

 

Nabídka nepotřebného majetku organizačním složkám státu

Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v přílohách uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 a 4 odst. a § 51 zákona č. 219/2000 Sb. 

Bližší informace k předmětnému majetku lze získat na adrese Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, poštovní schránka 45, 101 00 Praha 10. Kontaktní osoba pro bližší informace k majetku, pro případnou prohlídku majetku nebo bližší informace k převodu majetku je: pan Pavel Picmaus tel.: 974 837 315, 605 939 458.

Požadavky z řad měst, obcí, neziskových organizací, atd. zasílejte datovou schránkou na DS: iazgiwe, mailem na: podatelna@zsmv.cz , nebo písemně na výše uvedenou adresu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte svůj požadavek písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 23. července 2024 na adresu uvedenou v záhlaví nebo mailem na: e-mail: bohumil.zeman@mvcr.cz , tel. 974 849 331.

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.
 

Upozornění:
Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci státní příspěvkové organizace – Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), kteří nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedenou Státní příspěvkovou organizaci. Kontakt je uveden výše. Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.
 

Ing Antonín Boskovic
vedoucí oddělení
správy  movitého majetku

vytisknout  e-mailem