Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu – služební dopravní prostředky – automobil Škoda Praktik

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM
140 21  Praha 4

Č. j. MV- 90177-2/OSM-2022

Praha13. května 2022
Počet listů: 1
Přílohy: 3

Nabídka nepotřebného majetku

Určeno pouze pro organizační složky státu

Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k předmětnému majetku lze získat na adrese: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem. Kontaktní osoba pro bližší informace k majetku a případné prohlídce je pan Kamil Czermák, tel.:  950 430 275, e-mail:kamil.czermak@ulk.izscr.cz. Případné požadavky k bezúplatnému převodu majetku (města, obce, neziskové organizace atd.) zasílejte na tuto uvedenou adresu nebo e-mail.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte své požadavky písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu Zápisu či Smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 26. května 2022 na adresu uvedenou v záhlaví nabídky, případně e-mailem: renata.hanova@mvcr.cz, kontaktní telefon: 974 849 315.

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

Upozornění:
Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci organizační složky státu – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), kteří nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedené HZS Ústeckého kraje.
Kontakt je uveden výše.
Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.  

Ing. Antonín Boskovic
vedoucího oddělení
správy movitého majetku

Vyřizuje:   Ing. Renata Hánová
tel. č.:      974 849 315
e-mail:     renata.hanova@mvcr.cz

Odkazy do noveho okna

MV- 90177-2OSM-2022 Foto1

MV- 90177-2OSM-2022 Foto1 

Detailní náhled

MV- 90177-2OSM-2022 Foto2

MV- 90177-2OSM-2022 Foto2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem