Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu - služební dopravní prostředky

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM
140 21  Praha 4

Č. j. MV-88100-2/OSM-2024

Praha 7. června 2024
Počet listů: 1
Přílohy: 1

Nabídka nepotřebného majetku

Určeno pouze pro organizační složky státu

Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k předmětnému majetku lze získat na adrese: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec I - Staré město. Kontaktní osoba pro bližší informace k majetku a případnou prohlídku: paní Marie Krykorková, tel.: 974 461 477, nebo Bc. Jiří Pavlů, tel.: 974 461 244, e-mail: krpl.podatelna@pcr.cz. Možno dále využít datovou schránku: vsmhpv9. Případné požadavky k bezúplatnému převodu majetku (města, obce, neziskové organizace atd.) zasílejte na tuto uvedenou adresu nebo e-mail.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte své požadavky písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČ, nejpozději do 23. června 2024 na adresu uvedenou v záhlaví nabídky, případně e-mailem: leos.kaspar@mvcr.cz, kontaktní telefon: 974 849 024.

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.
 

Upozornění:

Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci organizační složky státu - Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), kteří nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedené KŘP Libereckého kraje. Kontakt je uveden výše. Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.

  

Ing. Antonín Boskovic
vedoucí oddělení
správy movitého majetku

Vyřizuje: Leoš Kašpar
tel. č.: 974 849 024
e-mail: leos.kaspar@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem