Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu – Služební dopravní prostředky

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor správy majetku

Č. j. MV- 64744-2/OSM-2019

Praha 13. května 2019
Počet listů: 2
Přílohy: 1/2

Nabídka nepotřebného majetku

Určeno pouze pro organizační složky státu

Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Nabízený nepotřebný majetek je uveden v příloze tohoto dokumentu.

Bližší informace k předmětnému majetku lze získat na adrese: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvářská 29/10, 460 01 Liberec, kontaktní osoba:  Ing. Zuzana Kubicová, tel. 950 471 271, mobil. 608 212 718, e-mail: zuzana.kubicova@hzlk.cz. Případné požadavky k bezúplatnému převodu majetku (města, obce, neziskové organizace atd.) zasílejte na shora uvedenou adresu nebo e-mail.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte své požadavky písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 28. května 2019 na adresu uvedenou v záhlaví nabídky, případně faxem nebo e-mailem: fax: 974 849 300, tel.: 974 849 024, e-mail: antonin.boskovic@mvcr.cz.

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. V případě, že o majetek neprojeví zájem žádná organizační složka státu, bude proveden bezúplatný převod na již vybranou obec v rámci Královéhradeckého kraje za účelem zajištění integrovaného záchranného systému.

Upozornění:

Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci organizační složky státu – Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), které nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedený Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Kontakt je uveden výše. Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.

  

JUDr. Josef Adámek
ministerský rada
vedoucí oddělení 
správy movitého majetku

  

vytisknout  e-mailem