Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu - osobní automobily (Škoda OCTAVIA, SEDAN, FABIA), požární speciální automobil, zabezp. zařízení, bluetooth

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor správy majetku
P. O. BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4

Č. j.: MV- 137966-3/OSM-2019

Praha 7. října 2019
Počet listů: 1
Přílohy: 3

Nabídka nepotřebného majetku

Určeno pouze pro organizační složky státu

Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k nabízenému majetku lze získat na adrese: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava. Kontaktní osoba pro bližší informace k majetku a případnému převodu majetku je paní: Ludmila Vaverová, tel.: 920 270 181, fax.: 950 270 173, mail: ludmila.vaverova@hasici-vysocina.cz. Případné požadavky k převodu majetku (města, obce, neziskové organizace, atd.) zasílejte na výše uvedenou adresu nebo mail.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte svůj požadavek písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 24. října 2019 na adresu v záhlaví nabídky, případně faxem nebo mailem:    fax: 974 849 300, tel. 974 849 312, e-mail: jan.kopal@mvcr.cz:

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem, a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. 

Upozornění:

Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci organizační složky státu – Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), které nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedený Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Kontakt je uveden výše. Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.

  

Ing. Bohumil Zeman
v z. vedoucího oddělení
správy movitého majetku

  

vytisknout  e-mailem