Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu – motorová vozidla

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor správy majetku
P. O. BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4

Č. j. MV- 95160-2/OSM-2019

Praha9. července 2019
Počet listů: 2
Přílohy: 1/1

Nabídka nepotřebného majetku

Určeno pouze pro organizační složky státu

Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k předmětnému majetku lze získat na adrese: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Odbor správy nemovitého a movitého majetku, Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10 kontaktní osoba pro technický stav vozidel:  Petr Pavlas, tel. 974 844 658, kontaktní osoba pro převod majetku: Pavel Picmaus, tel.: 974 837 315, mobil: 605 939 458, e-mail: podatelna@zsmv.cz. Případné požadavky k bezúplatnému převodu majetku (města, obce, neziskové organizace atd.) zasílejte na shora uvedenou adresu nebo e-mail.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte své požadavky písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 24. července 2019 na adresu uvedenou v záhlaví nabídky, případně faxem nebo e-mailem: fax: 974 849 300, tel.: 974 849 024, e-mail: antonin.boskovic@mvcr.cz .

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem, a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

Upozornění:

Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci státní příspěvkové organizace – Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), které nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedené Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. Kontakt je uveden výše. Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.

  

Ing. Petr Benda
ministerský rada
vedoucí oddělení majetkoprávního

vytisknout  e-mailem