Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu – dílenské zařízení servisu vozidel

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

MINISTERSTVO VNITRA
odbor správy majetku
P. O. BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4

Č. j.: MV- 38911-2/OSM-2019
Praha 13. března 2019
Počet listů: 1
Přílohy: 1/1

Nabídka nepotřebného majetku

Určeno pouze pro organizační složky státu

Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedeného nepotřebného majetku k dalšímu využití u organizačních složek státudefinovaných podle § 3  odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k předmětnému majetku lze získat na adrese Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, poštovní schránka 45, 101 00 Praha 10. Pro bližší informace k majetku nebo pro případnou prohlídku majetku kontaktujte pana Rudolfa Bittnera na tel. 974 837 301, e-mail: r.bittner@zsmv.cz .Pro informace k převodu majetku je možné kontaktovat pana Picmause tel.: 974 837 315, 605 939 458, mail: p.picmaus@zsmv.cz. Požadavky z řad měst, obcí, neziskových organizací, atd. zasílejte na výše uvedenou adresu nebo mail: podatelna@zsmv.cz   

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte svůj požadavek písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 27. března 2019 na adresu uvedenou v záhlaví nebo faxem či mailem na: fax: 974 849 300, tel. 974 849 331, e-mail: bohumil.zeman@mvcr.cz

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

Upozornění:
Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci státní příspěvkové organizace – Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), které nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedenou Státní příspěvkovou organizaci. Kontakt je uveden výše. Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.

JUDr. Josef Adámek
ministerský rada
vedoucí oddělení
správy movitého majetku
 

Vyřizuje:   Ing. Bohumil Zeman
tel. č.:      974 849 331
e-mail:     bohumil.zeman@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem