Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu - člun, motor lodní závěsný

Ředitelství logistického zabezpečení PP ČR 

MINISTERSTVO VNITRA
odbor správy majetku
P. O. BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4
___________________________________________________________________________________________________

Č. j. MV-102599-2/OSM-2024

Praha 8. července 2024
Počet listů: 1
Přílohy: 2

 

Nabídka nepotřebného majetku

Určeno pouze pro organizační složky státu

Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k předmětnému majetku lze získat na adrese: Policejní prezidium České republiky, Ředitelství logistického zabezpečení, Nádražní 16, 152 00 Praha 5 – Smíchov. Kontaktní osoba pro bližší informace, nebo případnou prohlídku nabízeného majetku pplk. Mgr. Veronika Coubalová, tel.: 974 884 438, e-mail: veronika.coubalova@pcr.cz. Případné požadavky k převodu majetku (města, obce, neziskové organizace, atd.) zasílejte na výše uvedenou adresu Policejního prezídia ČR nebo mail kontaktní osoby pro převod majetku.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte své požadavky písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 22. července 2024 na adresu uvedenou v záhlaví nabídky, případně e-mailem: bohumil.zeman@mvcr.cz, kontaktní telefon: 974 849 331.

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.
 

Ing. Antonín Boskovic
vedoucí oddělení
správy movitého majetku

vytisknout  e-mailem