Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu – automobily osobní

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor správy majetku
P. O. BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4
____________________________________________________________________________________________________

Č. j.: MV-29404-2/OSM-2021

Praha 18. února 2021
Počet listů: 1
Přílohy: 1

Nabídka nepotřebného majetku

Určeno pouze pro organizační složky státu

Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k nabízenému majetku lze získat na adrese: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Bartolomějská 7/306, 110 01 Praha 1, adresa pro poštovní styk: Poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1. Kontaktní osoba pro bližší informace k majetku a případnému převodu majetku je pan Pavel Kodad, tel.: 974 823 533, mobil: 703 823 782, e-mail: pavel.kodad2@pcr.cz. Případné požadavky k převodu majetku (města, obce, neziskové organizace, atd.) zasílejte na výše uvedenou adresu nebo e-mail.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte svůj požadavek písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu Zápisu či Smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 5. 3. 2021 na adresu v záhlaví nabídky, případně mailem, e-mail: leos.kaspar@mvcr.cz , kontaktní telefon 974 849 024.

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

Upozornění:

Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), kteří nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedené KŘP hl. m. Prahy. Kontakt je uveden výše.

Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.

Ing. Antonín Boskovic
vedoucí oddělení
správy movitého majetku

Vyřizuje:   Leoš Kašpar
tel. č.:      974 849 024
e-mail:     leos.kaspar@mvcr.cz
 


 

vytisknout  e-mailem