Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu – autodíly

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor správy majetku
P. O. BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4
____________________________________________________________________________________________________

Č. j.: MV-100057-2/OSM-2020                                                                                                                  Praha  29. června 2020
                                                                                                                                                                          Počet listů: 1
                                                                                                                                                                          Přílohy: 1/17Nabídka nepotřebného majetku 

Určeno pouze pro organizační složky státu

Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3  odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k nabízenému majetku lze získat na adrese: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra, Zlínská 991, 769 01 Holešov. Kontaktní osoba pro bližší informace k majetku a případnému převodu majetku je pan: Jan Kolář, tel.: 974 658 300, mail: sekret @spshol.cz. Případné požadavky k převodu majetku (města, obce, neziskové organizace, atd.) zasílejte na výše uvedenou adresu nebo mail.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte svůj požadavek písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 13. 7. 2020 na adresu v záhlaví nabídky, případně faxem nebo mailem: fax: 974 849 300, tel. 974 849 315, e-mail: michal.gajdorus@mvcr.cz.

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

Upozornění:

Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci organizační složky státu – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra, doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), které nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedenou organizační složku. Kontakt je uveden výše. Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.

Ing. Antonín Boskovic
vedoucí oddělení
správy movitého majetku    

Vyřizuje:   Mgr. Michal Gajdorus
tel. č.:      849315
e-mail:   michal.gajdorus@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem