Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Barvonosná média

Č.j.: MV- 125314/SIK5-2011 

Odbor provozu informačních technologií a komunikací (OPITK) Ministerstva vnitra vyhlásil dne 29.11.2011 formou veřejného výběrového řízení (VVŘ) na elektronickém tržišti pro veřejnou správu AllyTrade veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky v oblasti ICT pod interním číslem 11_00405 s názvem „Barvonosná média“
 
Předpokládaná cena plnění zakázky je:
894.383,00 Kč bez DPH, tj. 1.073.259,60 Kč včetně DPH 20%.
 
Termín pro podání nabídek je do 1.12. 2011 do 12 hodin
 
Odkaz na elektronické tržiště: www.allytrade.cz
_________________________________________________________________________
 
Uchazeči, kteří podali nabídky: CS Data s.r.o., PREMO s.r.o., AMON System s.r.o., YOUR SYSTEM, spol. s r.o. a Pázral Matěj
 
Vybraný dodavatel:    CS Data s.r.o. u položek č. 6, 9, 17, 18, 23 - 30 VVŘ
                                   PREMO s.r.o. u položek č. 1 – 5, 7, 8, 10 – 15 a 19 - 22 VVŘ
                                  
 
Datum uzavření kupní smlouvy :      MV-125314-1/SIK5-106-2011 - 13.12.2011
                                                           MV-125314-2/SIK5-106-2011 - 13.12.2011
                                                          
Cena předmětu plnění:  685.600,00 Kč bez DPH, 822.720,00 Kč s 20% DPH.
 
 
Přílohy:         Rodný list veřejné zakázky
                     Záznam o průběhu VVŘ včetně vyhodnocení nabídek
                     Uzavřené (kupní) smlouvy    
 
Monika Míšková
Oddělení obchodní a skladového hospodářství OPITK
 

vytisknout  e-mailem