Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Moravské desky zemské

Moravské desky zemské jsou moravskou obdobou českých desk uložených v Národním archivu v Praze. Na rozdíl od českých, kde existuje souvislá řada až od roku 1541, však zachycují i období starší. Stejně jako zemské desky v Čechách jsou desky zemské na Moravě nejcennějším archivním celkem vzniklým z činnosti stavovských institucí markrabství moravského. Jsou to veřejné úřední knihy, kterými se zajišťovala usnesení zemských sněmů a soudů a jimiž byla zabezpečována veřejná a soukromá práva feudální politické reprezentace Moravy. Byly základem svobod, práv a majetkové držby svobodných obyvatel Markrabství moravského. Moravské desky zemské jsou jedním z největších historických klenotů v archivech ČR.

Ve fondu Stavovské rukopisy tvoří tyto knihy tři řady. Za národní kulturní památku byla prohlášena část druhá, kterou vytvářejí vlastní zemské desky pro převody šlechtického pozemkového majetku. Tvoří ji 38 svazků Olomoucké cúdy z let 1348-1642 (ev. č. 82-119) a 35 svazků Brněnské cúdy z let 1348-1642 (ev. č. 120-154). Nejstarší zemské desky jsou psány latinsky, později česky, na závěr vyčleněného období pak podle originálů do desek vložených listin buď česky nebo německy. V roce 1642 nahradily tyto původní desky trhové kvaterny, vedené podle jednotlivých krajů.

Velká většina moravských měst, městeček a vesnic nachází v zápisech zemských desk nejstarší písemnou zprávu o své existenci nebo o svém charakteru (šlo-li o město či městečko). Nejstarší zemské desky prokazují feudální rozdrobenost pozemkové držby v polovině 14. století a postupné tvoření větších celků, pozdějších velkostatků. Jsou unikátním dokladem o vývoji drobné šlechty v předhusitském období na Moravě a nenahraditelným dokumentem celého života této doby. Mají však i svůj celoevropský, resp. celosvětový význam jako právní instituce, na jejímž základě vyrostla celosvětově uznávaná instituce rakousko-uherských pozemkových knih, platná a ceněná v mnoha zemích dosud.

Stavové v předbělohorském státě dali významu svých rukopisů i vnější výraz. Pokud se původní desky zachovaly, jsou u většiny knih dokladem moravské renesanční knižní vazby. Jde o vynikající soubor moravské iluminátorské tvorby ze 14.-16. století. Iluminované obaly na jednotlivých svazcích, zachycují původně znaky představitelů zemských úřadů, později jejich portréty, doprovázené znaky vlastního a spřízněných rodů.

Celý archivní fond Stavovské rukopisy je základním a nejdůležitějším pramenem pro dějiny Moravy. Je nepřeberným bohatstvím pramenů pro sledování svobod, práv a správy Markrabství moravského. Na tomto souboru je postavena celá starší regionální historie.

Zmíněné archiválie jsou zpřístupněny jak pomocí studijních reprodukcí, tak edic dokumentů.

mza_005i.jpgKniha Jana Kuny z Kunštátu a na Rožnově
(jpg 1,56 MB)
Stavovské rukopisy 1348-1951, inv. č. 101
Kniha Jana Kuny z Kunštátu a na Rožnově
(Jan Kuna z Kunstatu a na Rožnowie), 1524-1525
Orig. malov. perg. obal, čes., 38,3 x 33 cm

  

  

mza_004i.jpgKniha Erharda z Kunštátu
(jpg 922 kB)
Stavovské rukopisy 1348-1951, inv. č. 120
Kniha Erharda z Kunštátu
(Liber domini Erhardi de Cunstat), 1348-1372
Orig. perg. (srst), lat., 34,5 x 27 cm

  

  

mza_006i.jpgKniha pana Vratislava z Pernštejna
(jpg 1,25 MB)
Stavovské rukopisy 1348-1951, inv. č. 131
Kniha pana Vratislava z Pernštejna
(Liber Domini Wratislai de Pernstein - Wratislaw z Pernsteina),
1490-1492, 1494-1495
Orig., čes., 34,5 x 26,5 cm

  

  

  

vytisknout  e-mailem