Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

MKI MV

Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra 

 

MKI

Identifikační údaje projektu:
Název projektu: Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra

Spolufinancování z ERDF: Integrovaný operační program (IOP), kontinuální výzva 17
Registrační číslo projektu v IOP: CZ.1.06/1.1.00/17.09386
Název prioritní osy IOP: Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence
Název oblasti podpory IOP: Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Stručný obsah projektu:
Předmětem projektu je kapacitní a funkční rozšíření komunikační infrastruktury ITS Ministerstva vnitra a Policie ČR (Policejního prezídia) na území hl. m. Prahy. ITS slouží pro hlasové a datové komunikace mezi nimi a s jejich okolím.

Projekt obsahuje:

  1. Pořízení hardware s vysokou kapacitou a dostupností moderních funkcionalit do 7 uzlů ITS MVv Praze. Jde o investici do existující sítě, kdy dojde k modernizaci stávajících uzlových zařízení s nedostatečnou kapacitou a funkcionality náhradou za nová zařízení s předpokládanou životností
    10 let.
  2. Pořízení vybavení pro videokonferenční hovory a IP telefonii MV a PČR v Praze.
  3. Pořízení zálohování dat pro Krajská ředitelství PČR tak, aby KŘ PČR nemusela ekonomicky neefektivně pořizovat vlastní zálohovací zařízení.

Tento projekt je jedním ze sady 15 projektů. Nositeli ostatních 14 projektů jsou KŘ PČR a jejich obsahem jsou aktivity ad 1) a ad 2) jako v tomto projektu, vždy jen na území příslušného kraje.

Financování a doba trvání projektu:
Celkový rozpočet projektu:                         138 161 635,06 Kč (vč. DPH)
Způsobilé výdaje projektu:                          138 161 635,06 Kč (vč. DPH)
Z toho předpokládaná dotace IOP:             117 437 389,80 Kč (vč. DPH)
Nezpůsobilé výdaje projektu:                       0 Kč (vč. DPH)
Počet realizačních etap projektu:                 1
Datum zahájení projektu:                              3. 11. 2014
Předpokládané datum ukončení projektu:    31. 12. 2015
Doba trvání projektu:                                    13 měsíců

Vedení projektu:
Investor / předkladatel projektu:                                      Česká republika - Ministerstvo vnitra
Název:                                                                                 Odbor provozu informačních technologií a komunikací
Sídlo:                                                                                   Olšanská 1951/4, 225 99 Praha 3
Statutární zástupce předkladatele (ředitel projektu):    Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru
Projektový manažer:

vytisknout  e-mailem