Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministři vnitra zemí Salcburského fóra jednali ve Varšavě

Salzburské fórum podpořilo návrh českého předsednictví na vyvedení projektu SIS II z krize. 

Ve dnech 29. - 30. května 2009 proběhlo ve Varšavě jednání ministrů vnitra zemí Salcburského fóra. Českou republiku na tomto jednání zastupovali ministr vnitra Martin Pecina a policejní prezident Oldřich Martinů. Ministerské setkání proběhlo za účasti zemí Salcburského fóra (Česká republika, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko) a Chorvatska, které má status pozorovatele. Setkání organizovalo Polsko, které v prvním pololetí roku 2009 Salcburskému fóru předsedá.

Salcburské fórum je uskupení států, které spojuje geografické členění v Evropě, ale také společný zájem. Původně vznikalo jako diskusní fórum o otázkách vnitřní bezpečnosti, v souvislosti s tehdy připravovaným východním rozšířením. Postupem času, po vstupu původních členů do EU v roce 2004, došlo k určitému posunu v činnosti Salcburského fóra. V současné době se jeho činnost zaměřuje třemi směry - regionální spolupráce, prosazování společných zájmů v EU a vnější dimenze, čili spolupráce se třetími zeměmi.

Jednání bylo rozděleno do dvou bloků:

  • 1. blok - regionální spolupráce v rámci Salcburského fóra (vnímání policie ze strany občanů a jejich důvěry v ní, bezpečnost událostí velkého rozsahu, bezpečnost silniční dopravy)

  • 2. blok - témata projednávaná na úrovni EU (Vízový informační systém, Schengenský informační systém druhé generace, azylový balíček, Stockholmský program, priority českého předsednictví v Radě EU)
     

Bezpečnost událostí velkého rozsahu:

Na dnešním jednání proběhla diskuse k otázce vzájemného uznávání zákazů vstupu na sportovní akce pro fanoušky, kteří mohou představovat nebezpečí pro veřejný pořádek. Polsko také podalo informaci o přípravách na EURO 2012, které se uskuteční v Polsku a na Ukrajině.
 

Bezpečnost silniční dopravy:

Problematika dopravní bezpečnosti je prakticky nejživěji diskutovaným tématem v rámci Salcburského fóra na expertní úrovni. Setkání expertů Salcburského fóra se zaměřují na problém jízdy pod vlivem alkoholu, drog, sjednocování dob omezení kamionové dopravy či přeshraniční vymáhání pokut za dopravní přestupky. Polsko se v oblasti bezpečnosti silničního provozu zaměřilo na problém jízdy pod vlivem psychotropních látek. Problematice řízení pod vlivem alkoholu a drog se i Policie ČR velmi intenzívně věnuje jak v oblasti dohledu, tak i prevence.
 

Schengenský informační systém druhé generace:

Vyvedení Schengenského informačního systému druhé generace z krize je jednou z hlavních priorit českého předsednictví v oblasti justice a vnitra. "Máme za sebou velmi náročné období čtyř měsíců, které se nesly ve znamení analýzy a opravy projektu SIS II a souběžné přípravy alternativní varianty založené na evoluci současného technického řešení SIS 1+. Před pár dny jsme vstoupili do závěrečné fáze. Byla vypracována vyhodnocující a srovnávací zpráva, na jejímž základě předsednictví představilo návrh závěrů Rady, který bude na pořadu jednání červnové Rady pro justici a vnitřní věci. Salcburské fórum dnes podpořilo naše úsilí a pomohlo tak ulehčit diskusi v rámci Rady," uvedl Martin Pecina.

  

Markéta Matlochová
tisková mluvčí MV pro CZ PRES

  


2. června 2009

Odkazy do noveho okna

1 -  Varšava

1 - Varšava 

Detailní náhled

2 - Varšava

2 - Varšava 

Detailní náhled

3 - Varšava

3 - Varšava 

Detailní náhled

4 - Varšava

4 - Varšava 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem