Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra Radek John podpořil politickou deklaraci o drogové politice

Ministr vnitra Radek John dnes 4. listopadu 2010 ve Štrasburku podpořil schválení politické deklarace o nové strategii drogové politiky a problematiky, kterou předložila mezinárodní skupina Group Pompidou. Deklarace mimo jiné zdůrazňuje lidská práva a silně odsuzuje vysoké tresty včetně trestů smrti za držení drog pro vlastní potřebu; dále klade důraz na vyvážení represe a prevence a nový přístup k tzv. legálním drogám jako je alkohol a tabák. 

"Uživatelé drog jsou lidské bytosti. V některých zemích po celém světě jsou uživatelé drog odsuzováni k trestům smrti. Evropské země by měly být v čele těch, kdo poukazují na nepřijatelnost přístupu, který jde proti základním lidským právům," řekl ministr vnitra Radek John na konferenci, jíž se zúčastnili nejen ministři ze zemí EU, ale i zástupci z Ruské federace, Maroka, Libanonu, Srbska, Chorvatska, Ukrajiny aj.

"Závislost by měla být vnímána jako nemoc vyžadující odpovídající léčbu," dodává ministr vnitra.
 

Protidrogová strategie musí být založena na faktech

Ministr vnitra na konferenci zdůraznil, že Česká republika plně podporuje úsilí, kterého bylo dosaženo v oblasti protidrogové politiky a drogové strategie. Zároveň však upozornil na důležitost vyvrácení mýtů o tom, že snížení nabídky drog a uzavření hranic se zeměmi s nejvyšší mírou produkce drog povede ke snížení poptávky po ilegálních látkách. Stejně jako v Československu v 80. letech prudce vzrostla konzumace metamfetaminu, čili pervitinu, nehrála v konzumaci ilegálních látek uzavřenost hranic ani finance z obchodu s drogami žádnou roli. Snižování nabídky drog a poptávky po drogách by mělo odpovídat vyvážené strategii represe a prevence založené na faktech a analýzách, nikoli na mýtech a domněnkách.
 

Přístup k legálním drogám je třeba řešit

Ministr vnitra podpořil snahu zahrnout do řešení protidrogové strategie i otázku legálních drog jako je alkohol a tabák.

"Statistiky ukazují znepokojivý vztah mezi zneužíváním alkoholu nezletilými a následným užíváním nelegálních drog. To je důležitý fakt, který nelze přehlížet, a proto by otázky legálních drog měly být začleněny do plánování protidrogové politiky a strategie," doplnil ministr vnitra.

Jednání ve Štrasburku se vedle ministra vnitra zúčastnil za Českou republiku i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který ve schválení deklarace vidí změnu v přístupu k protidrogové politice. Podpora lidských práv, podpora prevence a podpora hledání řešení v otázkách legálních drog je přelomová, protože se k výzvám připojily dle jeho slov i země, které tradičně prosazovaly spíše represivní postoje jako je Rusko a Ukrajina.

  

Poznámka:
The Pompidou Group je mezivládní orgán založený v roce 1971 z iniciativy pozdějšího francouzského prezidenta George Pompidou v rámci Rady Evropy s cílem přispívat k rozvoji efektivní a na důkazech založené drogové politiky členských států. V současné době Pompidou Group tvoří 35 členských států z Evropy i mimoevropského prostoru. Mezinárodní konference Group Pompidou se koná každé čtyři roky za účasti ministrů nebo jejich zmocněnců, kteří mají v jednotlivých státech na starost protidrogovou politiku. Letos se konference zúčastnil za Českou republiku ministr vnitra Radek John a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. 

  

Jiří Reichl
ředitel odboru tisku a public relations ministerstva vnitra

  


4. listopadu 2010

vytisknout  e-mailem