Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra Ivan Langer předsedal v Bruselu Radě EU ve složení ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE)

31. března 2009 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady EU ve složení ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku - oblast telekomunikace. Tomuto jednání předsedal ministr vnitra Ivan Langer. 

"Máme za sebou velice úspěšnou Radu. Přijali jsme Závěry k přístupné informační společnosti a shodli jsme se, že moderní informační a telekomunikační technologie mohou být jedním z prostředků, které vyvedou EU z hospodářského útlumu. Ekonomická krize je totiž pro Evropu i šancí, a to právě v oblasti moderních technologií," uvedl ministr vnitra Ivan Langer.

V oblasti telekomunikace se projednávaly především následující body:

  • Návrh Závěrů Rady k přístupné informační společnosti.
  • Dopad ekonomické recese na informační a komunikační technologie (ICT); jak ICT mohou pomoci podpořit ekonomiku EU.
  • Zpráva o projednávání rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o interoperabilních řešeních pro evropskou veřejnou správu (návrhu na tzv. program ISA).
  • Zpráva o Evropském dni linek tísňového volání.
  • Telekomunikační balíček.
     

Přístupná informační společnost

Rada přijala Závěry Rady k přístupné informační společnosti, které usilují o zpřístupnění nejen webových stránek, ale i dalších ICT, jako jsou např. bankomaty, miliónům občanům v celé Evropě. Přes znatelné pokroky nejsou výsledky v této oblasti stále uspokojivé, proto české předsednictví v rámci přijatých Závěrů navrhlo začlenit požadavek přístupnosti jako kritérium při zakázkách na vytvoření či re-design webových stránek financovaných z veřejných prostředků.
 

Hospodářská krize

V souvislosti se současnou ekonomickou situací diskutovali dnes ministři o roli ICT v době krize. Shodli se, že ICT mohou být motorem, který nás může z krize vyvést. Například videokonference uspoří náklady na cestování a vedou i ke snižování emisí; rozšíření širokopásmového internetu (tzv. broadbandu) nabízí nové pracovní příležitosti, občané díky internetu snáze hledají práci, rozvoj eGovernmentu přináší úspory pro stát i pro firmy. Ministři se také shodli, že plné využití možností nových technologií však není možné bez dalšího rozvoje jak služeb, tak infrastruktury, kterou je nutné vybudovat i ve venkovských oblastech.
 

Návrh programu ISA

Dalším bodem bylo představení pokroku dosaženého českým předsednictvím při schvalování programu ISA (Ivan Langer uvedl, že projednávání návrhu programu ISA se blíží úspěšně k cíli s tím, že současný stav vyjednávání dává optimistickou šanci pro jeho schválení během českého předsednictví.
 

Jednotné číslo tísňového volání 112

V rámci Rady informoval ministr vnitra Ivan Langer své kolegy o ustanovení 11. 2. dnem tísňových linek 112 v Evropě. Tento den má sloužit především ke zvýšení povědomí o existenci jednotného čísla tísňového volání. Zároveň uvedl, že je pyšný na to, že právě v ČR je povědomí o této lince mezi občany nejvyšší z celé EU.
 

Telekomunikační balíček

České předsednictví pokračuje v tvrdé práci na hledání vyváženého kompromisu mezi institucemi EU. Včera večer proběhlo velice důležité jednání v rámci trialogu s Evropským parlamentem, které přineslo výrazný pokrok. "Nadále platí, že jednáme o celém balíčku, a ne jen o jeho částech. Některé části návrhů je ještě třeba projednat s členskými státy i s Evropským parlamentem. Z dosavadních jednání je zřejmé, že všechny instituce EU mají na schválení balíčku zájem. Věříme, že pokud tato pozitivní atmosféra potrvá, podaří se nám balíček úspěšně dokončit," dodal Ivan Langer.

  

Markéta Matlochová
tisková mluvčí ministerstva vnitra pro CZ PRES

  


31. března 2009

vytisknout  e-mailem