Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra, sekce pro státní službu, hledá uchazeče na pracovní pozici - ministerský rada v oddělení koordinace státní služby odboru koordinace státní služby a vzdělávání

Místo výkonu práce: Praha 

MV-159103-1/OKV-2022

Praha 12. září 2022

Oddělení koordinace státní služby odboru koordinace státní služby
a vzdělávání sekce pro státní službu Ministerstva vnitra hledá
uchazeče o přijetí do pracovního poměru se zařazením na služební místo

ministerského rady

Místo výkonu práce:

 • Praha 1, Jindřišská 34.
   

Náplň práce: Činnosti vykonávané na služebním místě zahrnují zejména

 • přípravu návrhů právních předpisů v oblasti státní služby;
 • přípravu návrhů služebních předpisů a jiných interních aktů řízení a administraci připomínkových řízení;
 • zpracování metodických pokynů a stanovisek v oblasti státní služby;
 • připomínkování legislativních i nelegislativních materiálů v oblasti státní služby;
 • přípravu podkladů pro poradní sbor náměstka pro státní službu k zákonu o státní službě;
 • vyřizování stížností státních zaměstnanců;
 • vyřizování dotazů služebních úřadů a veřejnosti.
   

Nabízíme:

 • kooperativní prostředí;
 • přívětivý kolektiv;
 • platovou stabilitu;
 • zaměstnanecké benefity - pružné rozvržení služební doby, možnost pravidelného výkonu služby z domova, až 6 dnů studijního volna ročně, až 5 dnů indispozičního volna ročně (tzv. sick days), 5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP aj.
   

Obory služby:

 • 22 Legislativa a právní činnost;
 • 63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.
   

Požadavky:

 • občanství České republiky, či jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosažení věku 18 let;
 • plná svéprávnost;
 • bezúhonnost;
 • zdravotní způsobilost.
   

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
 • alespoň 1. úroveň (stupeň) znalosti cizího jazyka - anglického, francouzského nebo německého jazyka[1].
   

Platové zařazení:

 • služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu č.  234/2014 Sb., o státní službě, do 13. platové třídy.
   

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené státní zaměstnankyně (předpoklad trvání přibližně 3 roky). Zkušební doba činí 3 měsíce.

Pracovní úvazek:

 • 40 hodin týdně.
   

Požadované doklady:

 • strukturovaný profesní životopis, v němž zvýrazní doposud vykonávané činnosti a získané dovednosti a zkušenosti významné pro výkon činností na obsazovaném služebním místě, má-li takové;
 • motivační dopis, v němž kromě své motivace uvede své zkušenosti s aplikací zákona o státní službě a plněním úkolů v oblasti státní služby, má-li takové, případně uvede příklad úspěšně splněného pracovního, služebního nebo studijního úkolu, jemuž přikládá zvláštní význam.
   

Pohovor s uchazeči bude doplněn písemnou zkouškou.

Nástup:

 • 1. listopadu 2022.
   

Nabídku se strukturovaným profesním životopisem a motivačním dopisem je možné zaslat nejpozději do 30. září 2022 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, nebo osobně předat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Nabídku lze podat rovněž v elektronické podobě na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (9iutsan).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující požadované doklady musí být označena slovy: "Neotevírat" a "Přijímací řízení - oddělení koordinace státní služby - Č. j. MV-159301-1/OKV-2022".

Ostatní doklady předloží uchazeč při případném ústním jednání.

  

Mgr. Martina Postupová
personální ředitelka
sekce pro státní službu

[1]
Znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

  

vytisknout  e-mailem