Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra pracuje na zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám

Ministerstvo vnitra dokončuje projekt "Zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám" financovaný z Finančních mechanismů EHP / Norska. Základním cílem projektu je posílit boj proti organizovanému zločinu, omezit činnosti zločineckých struktur v ČR a jejich prorůstání do dalších zemí. K dosažení tohoto cíle pomáhá právě posílené technické zázemí specialistů, vzdělávání a trénink pracovníků odboru a expozitur. 

Ministr vnitra Radek John sdělil: "Chci vyjádřit radost z toho, že tyto fondy existují a že je má Česká republika možnost využívat. Je to totiž jedna z cest, jež nám umožňují realizovat řadu projektů, které by jinak zůstaly v 'říši snů'. Ostatně projekt Zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám je dokladem toho, že systém funguje a že má smysl."

Příprava realizace projektu začala v květnu 2008, s dokončením se počítá do konce roku 2010. Celkový plánovaný rozpočet na projekt je 603 460 €. Výše grantu Norského finančního mechanismu je 512 941 €, tedy 85 % celkové částky. Spoluúčast Policie České republiky je 90 519 €, tedy zbylých 15 % spolufinancování.

Brožuru k projektu vytvořila organizace Člověk v tísni, o. p. s., na základě zkušeností terénních pracovníků. Ti poskytli policistům cenné rady také na specializovaných seminářích. Příručka shrnuje fakta o komunitách Mongolů, Vietnamců a Ukrajinců. Klade důraz na specifika těchto uzavřených skupin, a pomáhá tak odborníkům v policii k efektivnější práci.

Projekt realizuje Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor zločineckých struktur, který se zabývá bojem převážně s cizojazyčnými zločineckými skupinami působícími na území ČR. Toto a jiná bezpečnostní rizika vzrostla zejména po vstupu České republiky do Schengenského prostoru, kdy narostl počet cizinců pobývajících na našem území.

V minulém programovacím období byly Norské finanční mechanismy realizovány na základě Dohody mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o Norském finančním mechanismu pro léta 2004-2009. Udělené granty vyčerpaly celkem 104 579 583 €, tedy 100 % celkové alokace, která byla pro Českou republiku určena. Celkem bylo schváleno 133 individuálních projektů, 5 programů a 6 blokových grantů. Projekty MV byly realizovány v oblasti podpory Implementace Schengenského acquis, posilování justice. MV získalo podporu pro tři individuální projekty v celkové hodnotě 1 361 519 €.

V červenci 2010 byla podepsána Dohoda o Finančním mechanismu EHP a Finančním mechanismu Norska pro období 2009-2014. Českou republiku čeká jednání s Norským královstvím k přípravě a uzavření Memorand o porozumění. Ta stanoví prioritní oblasti a administrativní zajištění v České republice. Alokace pro Českou republiku v rámci finančního mechanismu Norska činí 70,4 mil. €.

  

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

  


29. listopadu 2010

vytisknout  e-mailem