Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra nesouhlasí s tendenčními závěry NKÚ. Systém ochrany obyvatelstva České republiky je v rámci EU považován za jeden z nejrobustnějších a nejlépe připravených

Závěry, které jsou v tiskové zprávě uvedeny, vyvolávají naprosto mylný dojem, že je stav systému ochrany obyvatelstva nepřipravený. 

Nejvyšší kontrolní úřad extenzivním způsobem aplikoval své kompetence a prostřednictvím hodnocení použití peněžních prostředků státního rozpočtu velmi necitlivě popisuje jednu ze strategických částí bezpečnostního systému. Tímto velmi úzkým pohledem pak zbytečně snižuje důvěru občanů ve stát. Vzhledem k tomu, že kontrolované období končilo rokem 2021, je navíc řada vytýkaných zjištění v dnešní době již minulostí. Důkazem je například připravovaný informační systém a mobilní aplikace, používané k informování obyvatel pomocí SMS (tzv. reversní 112), nebo aktuálně zpracovávaná nová Bezpečnostní strategie ČR a Obranná strategie ČR. Probíhá také novela krizové legislativy a aktualizují se plánovací dokumenty.

Konstatování, že lidé nejsou dostatečně informování, je subjektivní a nepodložené. Také jednotný systém varování a vyrozumění obyvatel pomocí sirén je plně funkční. Systém ochrany obyvatelstva České republiky je v rámci EU považován za jeden z nejrobustnějších a nejlépe připravených, a to bez ohledu na cílené vytržení a srovnání problematiky jiného státu s ČR (např. ukrytí ve Finsku), neboť systém je potřeba vždy hodnotit jako celek vzhledem k předpokládaným hrozbám. Nejvyšší kontrolní úřad hodnotí celý systém pouze na vybraných opatřeních využitelných za stavu ohrožení státu a válečného stavu (ukrytí a prostředky individuální ochrany), tato opatření však vnímá jako univerzální pro všechny druhy situací. Skutečnost je ovšem taková, že prostředky individuální ochrany i úkryty mají v případě nevojenských situací využití téměř nulové a jejich využití při hrozbě a vzniku vojenského konfliktu (stav ohrožení státu a válečný stav) je velmi diskutabilní a omezené.

Systém ochrany obyvatelstva představuje průřez činnostmi všech orgánů veřejné správy, soukromých subjektů a občanů. Ministerstvo vnitra je určeno jako koordinátor tohoto systému, přičemž není a ani nemůže být jediným prvkem, který pořizuje, obměňuje nebo skladuje jednotlivé komodity. Množství a typ konkrétních prostředků se odvíjí od konkrétních hrozeb a pravděpodobnosti jejich vzniku.

S ohledem na mezinárodní bezpečnostní situaci tak považujeme vydání tiskové zprávy v publikované podobě za nevhodné a velmi krátkozraké, možno říci v mezinárodním kontextu až nebezpečné. Bezpečnostní systém České republiky, respektive jeho část věnující se ochraně obyvatelstva, představuje robustní a v praxi mnohokrát prověřený systém, který byl schopen reagovat na všechny dosud proběhlé mimořádné události a krizové situace.

Podrobné informace o stavu ochrany obyvatelstva a krizového řízení zde.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem