Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra nabízí finanční podporu zapojení do programů EU pro rok 2016

V roce 2016 je dotační titul aktuální pro projekty programu CEF Telecom a dobíhající projekty programu CIP ICT-PSP. 

Za účelem zvýšení účasti tuzemských subjektů v projektech financovaných z programů EU (dříve komunitárních programů) v oblasti informační společnosti vyhlašuje Ministerstvo vnitra dotační titul „Podpora zapojení do programů EU pro rok 2016“, jehož cílem je finančně motivovat k účasti v jednotlivých evropských projektech, resp. být iniciátorem těchto projektů. Finanční podporu je možné získat na úhradu nákladů souvisejících s účastí v projektu. 

V současné době je dotační titul aktuální pro projekty Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP), jehož poslední 7. projektová výzva s uzávěrkou 14. května 2013 byla zaměřena na témata a cíle ze strategie „Digitální agenda pro Evropu“ a obsahuje 5 základních témat a pro nové projekty předkládané v rámci programu CEF Telecom (Connecting Europe Facility).  Program CEF Telecom pro období 2014 – 2020, též zvaný Nástroj pro propojení Evropy, nabízí příležitosti pro financování evropských projektů pro rozšíření pilotních řešení a mimo jiné umožňuje i financování projektů programu Safer Internet. Do dnešního dne byly zveřejněny 3 výzvy k předkládání návrhů na projekt za rok 2014, 9 výzev v roce 2015 a zatím jsou otevřeny 3 výzvy z celkových 12 chystaných výzev pro rok 2016. Za tyto tři roky bylo na výzvy vyčleněno čerpání maximálně do výše 135,1 mil. EUR.

Vyplněnou žádost o podporu finanční spoluúčasti příjemce se všemi náležitostmi zasílejte na adresu Ministerstva vnitra nejpozději do pátku 29. dubna 2016 do 17.00 hodin (podatelna otevřena v pátek do 14.30). Podrobnosti naleznete v pravidlech pro žadatele „Podpora zapojení do programů EU pro rok 2016“.


Odbor eGovernmentu, 1. dubna 2016

vytisknout  e-mailem