Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra na 15. ročníku konference ISSS - on-line zpravodajství

On-line zpravodajství z konference Internet ve státní správě a samosprávě  

 1. Úterý 3. dubna 2012
 2. Pondělí 2. dubna 2012

Pondělí 2. dubna

 • 17.45 – Ministerstvo vnitra uzavřelo první den konference
  Odborná část prvního dne 15. ročníku konference ISSS je minulostí. Tečku za 10hodinovým maratónem přednášek o českém eGovernmentu udělala prezentace Jiřího Krumpa Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS. Úvodní den definitivně zakončí slavnostní večer, během kterého předá náměstek ministra vnitra Ondřej Veselský zvláštní cenu ministra vnitra Nadaci Charty 77.
    
  Zítřejší blok přednášek a prezentací začne v 9.00 hodin a vnitro během něj představí aktuální stav některých dalších projektů eGovernmentu nebo možnosti financování projektů z dotací Evropské unie.
   
   
 • 17.10 – Vybrané mezinárodní aktivity v oblasti informační a síťové bezpečnosti
  Marie Svobodová z odboru hlavního architekta eGovernment popsala několik mezinárodních aktivit, které se věnují síťové a informační bezpečnosti. Šlo převážně o Evropskou agenturu pro informační a síťovou bezpečnost, která má za cíl předcházet hrozbám a bezpečnostním incidentům a účinně na případné incidenty reagovat. Svobodová popsala i aktivity Evropského fóra pro členské státy, které je platformou sloužící ke sdílení informací, metod, osvědčených postupů a zkušeností na evropské úrovní týkajících se bezpečnosti a odolnosti kritických informačních struktur. Zmínila také Pracovní skupinu pro informační bezpečnost a ochranu soukromí při OECD. Ta zprostředkovává výměnu zkušeností ohledně ICT systémů a ochrany osobních údajů a soukromí mezi členskými zeměmi OECD.
    
   
 • 15.30 – Registry a soukromá sféra
  Na přípravě přístupových systémů se podílejí také soukromé IT firmy. Právě jim patří na ISSS následný blok. V něm nabídnou pohled na základní registry tzv. z druhého břehu, tedy z pozice dodavatelů, kteří např. jednotlivé registry budovali, případně zajišťovali integraci jednotlivých úřednických systémů se základními registry.
   
   
 • 14.45 – Řídící centrum základních registrů
  Ředitel odboru rozvoje projektů a služeb eGovernmentu Jiří Krump představil tzv. vstupní bránu do systému základních registrů, a sice projekt Informačního systému základních registrů. Tento „registr“ je z pohledu úřadů pro celý systém naprosto zásadní. Se základními registry je totiž možné komunikovat pouze prostřednictvím Informačního systému základních registrů. Se základními registry navíc mohou komunikovat pouze registrované agendové informační systémy veřejné zprávy, takže bezpečnost dat v registrech je na maximálně možné úrovni. „Veškerá komunikace mezi agendovými informačními systémy a Informačním systémem základních registrů je šifrována a uložená data jsou šifrována na systémové úrovni,“ ujistil Krump.
   
  Není také nutné, aby se úřednici kvůli každému referenčnímu údaji ptali Informačního systému základních registrů. Stačí totiž, aby si údaje brali ze svého agendového informačního systému, který však musí být v souladu s údaji v registrech a neustále aktualizovaný.
   
   
 • 13.50 – Role registru obyvatel
  Sice 100% pravdivé, nicméně už nesčetněkrát opakované klišé, že díky registrům „obíhají data, ne občané“, získalo reálné obrysy především při vystoupení ředitele projektu registru obyvatel Zdeňka Němce. Referenční údaje obyvatel budou totiž uloženy právě v „jeho“ registru, a lidé tedy nebudou muset údaje z registru obyvatel opakovaně dokládat nebo prokazovat jejich správnost.
   
  Nejde však zdaleka o jediný benefit registrů, který je spjatý s registrem obyvatel. „Systém umožní, aby pokud s tím občan bude souhlasit  získaly údaje o občanovi kromě úřadů také soukromoprávní subjekty,“ uvedl např. Němec. Kromě toho vypíchl jeden z benefitů, který se týká občanů s aktivovanou datovou schránkou. Tito lidé totiž dostanou datovou zprávou informaci pokaždé, dojde-li ke změně jakéhokoliv jejich referenčního údaje.
   
   
 • 13.45 – Pilotní provoz a změny formulářů
  Tajemnice radnice Prahy 13 Kateřina Černá vystoupila nejen s čerstvými zkušenostmi, které pramení z nedávno spuštěného pilotního provozu registrů na Praze 13, ale také s ukázkou upravených úředních formulářů, jejichž podobu by ještě před několika lety leckdo považoval za podivný vtip. Na radikálně zestručněných formulářích totiž budou chybět jak jméno a příjmení, tak i další referenční údaje, které od letošního července úředníci po občanech nesmí vyžadovat, mají-li údaje v základních registrech.
   
   
 • 13.20 – Kdo neuvidí, neuvěří
  Ve velkém sále kongresového centra Aldis začal hlavní odborný blok k základním registrům nazvaný Dopady základních registrů. Tento blok s napětím očekávala většina přítomných a ukázka základních registrů „na živo“ přitáhla stovky diváků. Úkol představit registry si vzal na starost vrchní ředitel sekce pro eGovernment Robert Ledvinka.
   
  Ledvinka nejprve názorně ukázal, jak bude úředník reálně a rychle postupovat v úřední proceduře při změně doručovací adresy, využívá-li jeho úřad svůj agendový informační systém. Vzhledem k tomu, že některé orgány veřejné moci agendové informační systémy nevyužívají, mohou využít dvě alternativní možnosti komunikace s registry. K získávání referenčních údajů mohou úřady využít jak datové schránky, tak svá vlastní kontaktní místa Czech POINT.
   
  Postup úřední procedury při změně doručovací adresy simulovalo ministerstvo na systémech městské části Praha 13, kde už od minulého týdne běží pilotní provoz registrů.
   
   
 • 12.55 – Spuštění ostrého startu nic nebrání
  ICT SummitICT SummitJan Kubice během odborné diskuse v rámci ICT summitu v přímém přenosu České televize vyjádřil přesvědčení, že ostrý start systému, který je ze zákona stanovený na 1. července letošního roku, se podaří splnit. Za výraznou komplikaci při zavádění a provozu registrů Kubice nepovažuje ani případné škrty v rozpočtu. „Případné škrty sice mohou provoz registrů ovlivnit, nemůžou ho však ohrozit,“ vysvětlil ministr vnitra.  
   
  Náměstek ministra vnitra pro eGovernment Radek Šmerda připomněl, že tvrdou prací současného týmu Ministerstva vnitra se opravdu podařilo dohnat skluz v zavádění registrů, který na vnitru v minulosti vznikl. Od 1. dubna běží testovací provoz s ostrými daty, 1. července spustíme ze zákona ostrý provoz. V tuto chvíli nemám důvod si myslet, že by základní registry neměly fungovat,“ navázal na ministra Šmerda.
   
    
 • 11.10 – Využití základních registrů v praxi
  Na konferenci ISSS byl právě během okamžiku a bez jakýchkoliv problémů vystaven historický první výpis ze základních registrů. Jeho držitelem se stal primátor Hradce Králové Zdeněk Fink, který si pro něj zašel na pódium na improvizované kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Tam mu ho po ztotožnění vystavila přítomná úřednice. Způsob vystavení moderoval náměstek ministra vnitra Radek Šmerda.
   
   
 • 10.55 – Začíná nová etapa veřejné správy
  Ministr vnitra Jan KubiceMinistr vnitra Jan KubiceMinistr vnitra Jan Kubice v úvodním slově připomenul, že včera vnitro úspěšně zahájilo pilotní provoz základních registrů, tedy projektu, který na dlouhou dobu zásadně a pozitivně ovlivní fungování úřadů. Díky spuštění projektu považuje Kubice letošní rok pro veřejnou správu za naprosto přelomový. Dle ministra končí překonaná epocha započatá za Marie Terezie, kdy úředník byl vůči běžnému občanovi ve vrchnostenské pozici. Současný systém vrchnostenské správy, kdy stát ukládá občanům povinnost opakovaně nahlašovat a dokládat údaje o své osobě, se totiž změní.
   
  „Dojde k vyrovnání vztahu mezi občanem a státem, neboť povinnost ověřovat a získávat referenční údaje na sebe díky základním registrům přebírá nově stát a veřejná správa se díky tomu stává skutečnou službou občanům. Díky základním registrům budeme efektivně sdílet jednou pořízená data a občan nebude muset obíhat úřady a dokládat opakovaně referenční údaje sám o sobě, uvedl ministr vnitra s tím, že občan tak poprvé získá kontrolu a přehled nad tím, jaká data o něm stát vede, který úředník, v jaké úřední roli, kdy, a jak s těmito údaji nakládá.
   
  Kubice také poukázal na to, že zavedením referenčních údajů do veřejné správy můžeme zkrátit správní procesy až o polovinu i snížit byrokratickou zátěž jak občanům či institucím, tak i samotné veřejné správě. Stát navíc získá prvně možnost skutečně cíleně optimalizovat svoji vlastní veřejnou správu.
   
  „Poprvé v historii díky registrům získáme detailní přehled o tom, co všechno má veřejná správa vykonávat na základě platné právní úpravy, a zároveň budeme mít přehled o tom, jak je daná agenda reálně vykonána a jak ji lze dále optimalizovat,“ vysvětlil ministr vnitra a dodal, že poprvé v historii bude stát disponovat nezpochybnitelnými, validními a reálnými daty o činnosti každého úředníka i úřadu a na základě těchto údajů můžeme zahájit řízenou a cílenou optimalizaci procesů ve veřejné správě s cílem výrazným způsobem tyto procesy zkvalitnit, ztransparentnit, zrychlit a zlevnit.
   
  „Samotné úspěšné technologické spuštění systému,“ upozornil Kubice, „však hladký start nezaručí. Důležité je zajistit to, aby byl systém akceptován jak občany, tak i úředníky. To je i důvod, proč se naprostá většina prezentací zástupců Ministerstva vnitra bude dnes i zítra týkat problematiky základních registrů ze všech možných úhlů pohledu a bude to také předmětem plošné mediální a vzdělávací kampaně, kterou společně s odpovědnými ústředními správními úřady zahajujeme dnešním dnem a která potrvá až do 1. července 2012,“ uvedl na závěr.
   
   
 • 10.30 – Slavnostní zahájení
  Po odborné části odstartovala konference také oficiálně slavnostním zahájením. O to se postaral ministr vnitra Jan Kubice a místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. Přítomni byli mj. ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, předseda svazu měst a obcí Dan Jiránek, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín či náměstci ministra vnitra Radek Šmerda a Ondřej Veselský.
   
       
 • 10.10 – Den poté
  Ing. Michal Pešek.jpgIng. Michal Pešek.jpgMichal Pešek, ředitel Správy základních registrů, která de facto zajišťuje jejich provoz a zodpovídá za jejich bezpečnost, položil důraz především na aktivity svého správního úřadu zaměřené na podporu vývojářů jednotlivých agendových informačních systémů (AIS).
   
  Pro ty Správa základních registrů připravila sekci na internetové stránce www.szrcr.cz/vyvojari, helpdesk na e-mailu podpora@szrcr.cz či na čísle 236 031 758 i technické diskusní fórum na stránkách www.szrcr.cz. Kromě toho Správa organizuje množství seminářů a workshopů zaměřených na vývojáře, techniky či běžné úředníky.
   
   
 • 9.50 – Aktuální stav jednotlivých registrů
  Ing. Jiří KrumpIng. Jiří KrumpPřed 10. hodinou přišla na přetřes jednotlivá kolečka obřího systému. Zatímco pro veřejnost totiž registry fungují jako jeden jediný celek, implementátoři musí pro provoz připravit 6 různých projektů. Aby občané a ve finále i samotní úředníci využívali výhod celého projektu a nemuseli se o žádný z dílčích registrů zajímat, je nezbytné, aby byl každý z těchto specifických registrů bezchybně připraven.
   
  Každý úřad tedy představil aktuální stav svého registru. Jiří Krump z Ministerstva vnitra představil projekt Informačního systému základních registrů a Zdeněk Němec registr obyvatel. Své registry pak představila také Eva Vrbová z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Stanislav Palas z Českého statistického úřadu a Karel Štencel z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
   
  Šest projektů, čtyři organizace:
  • JUDr. Zdeněk NěmecJUDr. Zdeněk NěmecRegistr obyvatel (Ministerstvo vnitra) – aktuální referenční údaje o občanech Česka, cizincích s povolením k pobytu nebo cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu
  • Registr práv a povinností (Ministerstvo vnitra) – údaje o působnosti orgánů státní moci, právech a povinnostech osob
  • Registr osob (Český statistický úřad) – údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci
  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (Český úřad zeměměřický a katastrální) – údaje o zákl. územních prvcích, např. území států, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel, ulic
  • Informační systém základních registrů (Ministerstvo vnitra) – v jeho rámci budou čtyři základní registry fungovat
  • Převodník identifikátorů fyzických osob (ÚOOÚ) - klíčový projekt pro ochranu osobních údajů; díky převodníku už nebude možné získat o obyvateli informace prakticky z každého informačního systému veřejné správy pouze se znalostí rodného čísla
    
     
 • 9.40 – Jak to celé funguje dohromady
  Ing. Ondřej Felix, CSc.Ing. Ondřej Felix, CSc.Hlavní architekt základních registrů Ondřej Felix představil prezentaci, která se zásadně odlišovala od vystoupení, se kterými k základním registrům vystupoval na minulých ročnících této konference. Nemluvil totiž o registrech v budoucím, ale v přítomném čase. Oficiální spuštění projektu sice teprve klepe na dveře, po technické stránce je však už prakticky vše připraveno.
   
  Znovu také zopakoval důležitou skutečnost, že základní registry nejsou žádným Centrálním mozkem lidstva ani Velkým bratrem, ale jsou bezpečnou databází, která je zde od toho, aby občanům usnadňovala při kontaktu s veřejnou správou co nejvíce život.
   
   
 • 9.20 – Poznání příčin přináší poznání výsledků
  PhDr. Robert LedvinkaPhDr. Robert LedvinkaRobert Ledvinka, vrchní ředitel sekce pro eGovernment a faktický šéf základních registrů si ve své prezentaci vytkl za cíl představit přítomným, proč vlastně v České republice základní registry, potažmo celý eGovernment děláme, co je jeho cílem a základním smyslem.
    
  „Zeptáme-li se, co je vlastně eGovernment, dostaneme většinou složité odpovědi. Ve skutečnosti je však eGovernment pouhým nástrojem pro nový typ vládnutí,“ vysvětlil Ledvinka. K tomu je třeba znát organizaci veřejné správy a její procesy. To se dozvíme spolu se zavedením registrů. „Od 1. července také díky registrům poprvé v naší historii vytvoříme skupinu dat, kterým dá stát status referenčnosti, tedy že stát bude garantovat jejich aktuálnost a platnost,“ dodal. Úředník se tedy nebude muset zajímat o to, zda předložené údaje platí, protože jejich platnost bude garantovat stát. Díky tomu se výrazně zkrátí zdlouhavý proces získávání a ověřování dat a výrazně se zkrátí i samotné správní řízení.
    
   
 • 9.00 – Registry jako základní kámen
  JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.Blokem Ministerstva vnitra nazvaným Zpráva o stavu eGovernmentu v ČR odstartovala odborná část konference ISSS. Tu zahájili náměstci ministra vnitra Radek Šmerda a Ondřej Veselský. Základní registry představili jako základní kámen eGovernmentu, který zcela změní dnes mnohdy chaotické fungování veřejné správy. „Setkáváme se zde, abychom se seznámili s novými projekty a sdělili si, jakým směrem se bude eGovernment orientovat,“ řekl Radek Šmerda na úvod a dodal, že než přišel na Ministerstvo vnitra, netušil, jak velký dopad budou na veřejnou správu základní registry mít a jak důležité vlastně pro stát jsou. „Současně si však musíme uvědomit,“ uvedl Šmerda, „že eGovernment nejsou jen základní registry, ale také mnoho dalších projektů, bez kterých by elektronizace veřejné správy nebyla životaschopná.“
   
  Mgr. Ondřej VeselskýMgr. Ondřej VeselskýOndřej Veselský k tomu přidal, že už dnes díky přípravě registrů a ohlašování agend státní správa ví, jaké agendy jsou na úřadech vykonávány zbytečně nebo duplicitně. „Až registry zavedeme, bude vědět ještě podrobněji, co přesně který úředník dělá, jak dobře to dělá a zda a jak má být za svou práci zaplacen,“ doplnil Veselský.
   
   
 • 8.30 Start konference je za dveřmi
  Už jen pár minut zbývá do startu 15. ročníku nejdůležitější akce o elektronizaci veřejné správy ve střední Evropě. Konferenci Internet ve státní správě a samosprávě tradičně hostí kongresové centrum Aldis v Hradci Králové. Po dvou letech se hlavní „hvězdou“ dvoudenní konference opět stanou základní registry veřejné správy, projekt, který zrychlí, zefektivní a zlevní fungování úřadů, a to díky vytvoření bezpečné a aktuální databáze o občanech a státních i nestátních organizacích.
   
  Tentokrát však Ministerstvo vnitra tento stěžejní projekt českého eGovernmentu nebude představovat pouze prostřednictvím „slidů“ v PowerPointových prezentacích, ale interaktivně nechá přítomné nahlédnout pod pokličku registrů. Ti tak budou svědky ukázky fungování pilotního provozu, který na ostrých datech probíhá např. na radnici Prahy 13. Uvidí také názorné příklady toho, jak se úředník k systému připojuje a jak z něho získá referenční údaje. Tato napjatě očekávaná událost přijde na řadu jednu hodinu po poledni. Ukázky připojení budou také k vidění na stánku Ministerstva vnitra.
   
  Konference probíhá pod záštitou ministra vnitra i předsedy vlády. Jan Kubice se v přímém přenosu České televize zúčastní jak oficiálního slavnostního zahájení v 10.30 hodin, tak i odborné diskuse v rámci ICT summitu ve 12.25 hodin.

 

vytisknout  e-mailem